De Bethlehemkerk

Wie doet wat in Diaconie Bethlehemenkerk?

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Diaconie.

De diaconie van de Bethlehemkerk bestaat uit de volgende gemeenteleden:

  • Dhr. H. Booij – kerktelefoon
  • Mevr. T. Brouwer – diaconale activiteiten/kerstviering/jaarlijks reisje/paasontbijt
  • Dhr. A. Groeneveld – armoedebeleid/diac. Classis/kerkauto
  • Mevr. P.C. Hubers – ouderenadministratie/omzien naar elkaar
  • Onno Hooglander
  • Petra de Jong
  • Dhr. G. Romeijn - voorzitter
  • Mevr. M.S. van Schaik-de Bruin – secretaris + diaconale activiteiten/ouderensoos
  • Mevr. C.J. Jansen-Versteeg – notuliste
  • Mevr. E.H. Swart – penningmeester