De Bethlehemkerk

Werkgroep geluid.

De geluidsinstallatie in onze kerk is sinds jaar en dag onder beheer van vrijwilligers, zowel wat betreft de aanleg als voor de bediening. Waar in veel kerken de koster de installatie aan en uit zet en kleine aanpassingen doet, terwijl tijdens gebruik de omschakeling van de microfoons automatisch gebeurt, wordt bij ons door een vrijwilliger uit de groep tijdens elke dienst alles in- en uitgeschakeld en de mengtafel bediend. Vanouds is dit zo gegroeid en de grote variatie in het gebruik van de microfoons en andere geluidsbronnen maakt automatische bediening vaak vrijwel onmogelijk. Dat één der leden van de groep professioneel in het geluid werkzaam is, maakt dit goed mogelijk.

De geluidsinstallatie dient in eerste instantie voor het hoor- en verstaanbaar maken van het gesproken woord en eventueel geluid van cd of beamerfilm in de kerkzaal. Daarnaast wordt van elke dienst een opname op een computer gemaakt en wordt de dienst aangeboden via internet (waar in het universum ook maar beschikbaar) en kerkradio (voor eigen leden die niet in staat zijn de kerk te bezoeken). 

De versterker en computerapparatuur De werkplek van de geluidsman in de kerkbank

Maart 2009: met een aantal vrijwillegers onder de kerkvloer  de leidingen voor geluid en netwerk op een nieuwe manier aanleggen

 

De opname wordt enkele uren na de dienst geplaatst op de eigen site pknpapendrecht.nl om naderhand terugluisteren en downloaden mogelijk te maken. Elke dienst blijft enige weken op deze wijze beschikbaar, totdat de opslagruimte noopt de oudste diensten te verwijderen. Via de webbeheerder zijn heel wat diensten dan nog wel beschikbaar.
Op internet bieden we het geluid sinds oktober 2012 in stereo aan, d.w.z. voor de gemeentezang en eventueel geluid van cd of beamer. De kwaliteit is 64 kbps.mp3 . Op de opnamecomputer wordt ook een versie 320kbpsstereo.ogg gemaakt. Op die computer blijven opnamen 1 maand beschikbaar, daarna worden ze automatisch gewist. Wie perse de betere kwaliteit wil bewaren kan dit ook tijdig kenbaar maken aan de webbeheerder of aan iemand van de geluidswerkgroep.

De kerkradio werkt via de ether met kastjes die door de diaconie kunnen worden verstrekt. Het geluid hiervan is altijd mono en van mindere kwaliteit dan internet, maar wel goed verstaanbaar. De reikwijdte is wettelijk beperkt tot 5 km rond de kerktoren waarbij de sterkte uiteraard af kan nemen met de afstand. Dit systeem werkt samen met dat van de Gereformeerde kerk de Morgenster in Papendrecht, hetgeen betekent dat de kastjes naar believen op de ene of de andere kerk kunnen worden geschakeld. Dit vloeit voort uit de samenwerking tussen beide kerken.

 

Kerkdiensten die niet in het jaarrooster staan ((t)rouwdiensten) worden niet door een geluidsmedewerker geregeld; in die gevallen doet de koster dat alsnog zelf, of er wordt een voldoende kundig persoon voor gevraagd, bijvoorbeeld uit de geluidsgroep. Ook uitzending via kerkradio en internet is dan niet standaard geregeld. Voor de kerkradio is het voldoende als net voor de dienst de zender wordt ingeschakeld, voor internet moet de dienst tevoren opgegeven worden aan de webbeheerder. Voor de opname kan voor de dienst de computer nog ingeschakeld worden; de internetsnelkoppeling op de site is uit en de server is alleen te vinden voor wie de weg weet.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht op geluidteam_bk@pknpapendrecht.nl .

Uw brief wordt dan doorgestuurd naar de groepsleden.