De Bethlehemkerk

De ZWO commissies van de Bethlehemkerk en de Morgenster zijn door de afzonderlijke kerkenraden ingesteld om de belangen te behartigen van: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelinssamenwerking (ZWO).

De taak van de commissie is:

  • In de gemeente aandacht vragen voor acties en projecten op het gebied van ZWO, veelal aan de hand van informatie van de landelijke organisatie 'Kerk in Actie',
  • Het verzorgen van informatie en publicaties,
  • Betrokken zijn bij de verschillende collectes voor deze doelen.


De ZWO commissies ontwikkelen diverse activiteiten, zowel afzonderlijk alsook gezamenlijk. Het 'Ster -project' is hierbij een belangrijke activiteit. Tweejaarlijks wordt door de commissies een nieuwe bestemming gekozen voor de inkomsten van de 'Sterren', te vinden in de hal van beide kerken. Ook het inzamelen van postzegels, prentbriefkaarten en gebruikt gereedschap en mobieltjes behoort tot één van de gezamenlijke ZWO activiteiten.

Naast projecten van 'Kerk in Actie' ondersteunt de ZWO commissie van de Morgensterkerk tevens enkele projecten waarmee vanuit het verleden contacten zijn opgebouwd. Voorts onderhoudt de ZWO commissie van de Morgensterkerk contact met de werkgroep 'Rwanda'.

HELPT U OOK MEE MET HET WERK VAN DE ZWO?

BOUW MEE AAN EEN WERELD DIE VOOR IEDEREEN BEWOONBAAR IS.

Omdat het om mensen gaat. 

MALAWI ZWO- STER-project 2014-2016

Geschreven door Dick Aantjes. Gepost in STER Project.

Voor het sterproject 2014-2016 is door de gezamenlijke ZWO-commissies BK/MK gekozen voor 2 projecten in Malawi.

1 Stichting Beter Malawi ( zuid- Malawi/ Zomba )

Deze stichting zet zich in voor belangen van de Malawiaanse bevolking onder toezicht van Nederlandse partners ter plaatse en met behulp van lokale organisaties en mensen. Al uitgevoerde projecten zijn o.a schooltuin en de bouw van 2 klaslokalen.

Verder ondersteunen ze de afbouw van een kerk voor de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) Blantyre Synod Namadidi Congregation, duurzame energie (toepassen van zonnepanelen) en kennisuitwisseling. Dit laatste gaan ze doen door bij de kerk voorzieningen te creëren, zodat er energie aanwezig is en er een internet voorziening aangelegd kan worden.
Voor meer informatie: www.betermalawi.nlFacebook en Kwartaal update van Be More.

toolkit groenten

Sterproject ZWO Wajana-indianen in Suriname

Geschreven door Gert van Ek. Gepost in ZWO Commissie.

Buitenboordmotor
Het einde van het Sterproject voor de Wajana-indianen in Suriname komt in zicht. De Morgenster en de Bethlehemkerk hebben tot en met juni 2014 al met meer dan € 24.000,- het project gesteund. Een mooi bedrag en daar komt nog wat bij. Er zijn al verschillende projecten mee opgestart. Zo is onder meer in Apetina het dak van de watervoorziening klaargekomen en is men bezig met het waterproject. Op zondag 18 mei is namens ons een 40pk buitenboordmotor overhandigd. Hiermee kunnen de mensen goed de rivier op en af om te gaan evangeliseren.

ZWO collecte 30 maart 2014

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

t.b.v. Z.W.O. STERPROJECT Wajana indianen in Suriname

Zuster Anneke schreef onder andere dat Marco en Marjolijn Schuurmans met Pasen weer op Kawemhakan zijn en dat ze in mei weer een paar maanden daar zullen zijn. Ze zijn nu druk bezig op Apetina om het kinderwerk op te zetten en enkele indianen daarvoor te trainen. Eind maart komen een oud-zendelinge Klasien Vaalburg en Ilse van Dijk (de Surinaamse onderwijzeres) dan naar Apetina om de training van kinderwerkers verder te leiden en daadwerkelijk met hen aan de gang te gaan met de kinderen daar. Ook zullen ze de gekochte Bijbelplaten gaan sealen zodat ze bestand zijn tegen ongedierte en vocht in het oerwoud.

ZWO p1

Paasgroetenactie 2014

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

unnamedVanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Het thema sluit aan bij het veertigdagenproject: zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken van hoop. De motivatie voor het versturen van deze groet is dat ieder mens de Paasboodschap mag horen. Gevangenen kunnen terecht veroordeeld zijn. Toch willen we hen laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus' ogen. Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen 23 en 30 maart kunt u na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.

ZWO collecte 23 maart 2014

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

Stichting Wajir in Kenia Aanstaande zondag is er een ZWO dienst met een collecte voor stichting welzijn Wajir. Wajir is een stad in het noordoosten van Kenia. Het grenst aan Somalië. Het gebied kent veel droogte. Ook zijn er in het gebied veel vluchtelingen uit Somalië. De mensen die er wonen trekken rond met hun dieren. De jongeren hoedden er de dieren. Maar door de droogtes zijn er niet veel dieren meer. Er is veel armoede. Jongeren worden ook niet gestimuleerd om iets te doen, zodat er veel werkloosheid is. Stichting Wajir wil hier verandering brengen, door jongeren en hun stamhoofden te stimuleren om naar school te gaan.