De Bethlehemkerk

De ZWO commissies van de Bethlehemkerk en de Morgenster zijn door de afzonderlijke kerkenraden ingesteld om de belangen te behartigen van: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelinssamenwerking (ZWO).

De taak van de commissie is:

  • In de gemeente aandacht vragen voor acties en projecten op het gebied van ZWO, veelal aan de hand van informatie van de landelijke organisatie 'Kerk in Actie',
  • Het verzorgen van informatie en publicaties,
  • Betrokken zijn bij de verschillende collectes voor deze doelen.


De ZWO commissies ontwikkelen diverse activiteiten, zowel afzonderlijk alsook gezamenlijk. Het 'Ster -project' is hierbij een belangrijke activiteit. Tweejaarlijks wordt door de commissies een nieuwe bestemming gekozen voor de inkomsten van de 'Sterren', te vinden in de hal van beide kerken. Ook het inzamelen van postzegels, prentbriefkaarten en gebruikt gereedschap en mobieltjes behoort tot één van de gezamenlijke ZWO activiteiten.

Naast projecten van 'Kerk in Actie' ondersteunt de ZWO commissie van de Morgensterkerk tevens enkele projecten waarmee vanuit het verleden contacten zijn opgebouwd. Voorts onderhoudt de ZWO commissie van de Morgensterkerk contact met de werkgroep 'Rwanda'.

HELPT U OOK MEE MET HET WERK VAN DE ZWO?

BOUW MEE AAN EEN WERELD DIE VOOR IEDEREEN BEWOONBAAR IS.

Omdat het om mensen gaat. 

Voorstel projecten op Kawemhakan in Suriname

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

Beschrijving projecten:

Beschrijving project 1

3 Zonnepanelen voor het zendingshuis op Kawemhakan met accu’s etc. en vervoer via de lucht naar binnenland. ZWO € 6.000.00

Zonnepanelen zendingshuis

Voor het gebruik van computers, licht etc.. is het veel goedkoper om zonne-energie te gebruiken. Tot nu toe hebben we twee kleine generators, die al enkele malen voor reparatie naar Paramaribo gestuurd werden. Benzine is duur en voor het op Kawemhakan is per boot of door de lucht is het bijna de dubbele prijs. Het zou daarom geweldig zijn als we in het zendingshuis onafgebroken stroom kunnen afnemen via zonne-energie.

Sterproject Z.W.O.

Geschreven door Martijn Tack. Gepost in ZWO Commissie.

STERPROJECT Z.W.O. “MORGENSTERKERK” en “BETHLEHEMKERK” Wajana indianen in Suriname Wij gaan de komende 2 jaar Zendings-Diaconessenhuis uit Amerongen ondersteunen.
Zij ondersteunen onder meer diverse activiteiten in Amerongen, Gastenverblijf, Bethanië-activiteiten en de stichting vrienden van Abaja ba Kristo in Rwanda.
Kijk op hun website www.ZDH.nl

Collecte 3 februari 2013

Geschreven door Martijn Tack. Gepost in ZWO Commissie.

Werelddiaconaat , water, bron van leven. Op 3 febr. is de kerk in actie collecte bestemd voor het werelddiaconaat. Schoon drinkwater is de eerste basisbehoefte van elk mens, maar helaas niet voor iedereen beschikbaar. Centraal staat Mozambique, een van de armste landen ter wereld.