De Morgenster

STERPROJECT Z.W.O. Wajana indianen in Suriname

Geschreven door Webredactie. Gepost in ZWO Commissie.

Inmiddels bijna een jaar verder hier een overzicht wat er gebeurd is. De Morgensterkerk en de Bethlehemkerk hebben tot en met Mei 2013 al meer dan € 10.000,-- gesteund. Een mooi bedrag en daar zijn al verschillende projecten mee opgestart.

 

Zo is onder meer in Apetina het dak van de watervoorziening klaargekomen, en hebben ze geld gehad voor het kopen van cement die ze bij de bron moeten gebruiken en bij de tappunten. Ze hopen dat er overal op het dorp schoonwater komt voor de Wajana en ze met kwik vervuilde water niet meer hoeven te drinken. In Kawemkan moet het watersysteem nog worden aangepakt en is er een plan opgesteld om het zendingshuis en het hele dorp te voorzien van goede leidingen en watertappunten.

Ook is er één serie van de Bijbelplaten gelamineerd. Ilse van Dijk, de Surinaamse onderwijzeres, heeft inmiddels op het dorp Apetina weer een kinderbijbelweek gehouden met deze serie. Zodra we weer geld beschikbaar hebben willen ze nog een serie kindervertelplaten in de Verenigde Staten kopen die de zondagsschoolwerkers dan langs de rivier gaan gebruiken.

Tot eind januari waren Marco en Marjolein Schuurmans op het dorp Apetina. Hun eerste doel was de mensen te leren kennen en de stamtaal te leren. Daarnaast hebben ze ook een heel aantal praktische zaken moeten aanpakken. Het eerste was het bewoonbaar maken van hun huis. De staat van een huis in het oerwoud dat leeg is, kan heel snel achteruit gaan en veel bewoners krijgen die je er niet in wilt hebben. Spinnen, slangen, vleermuizen, termieten om er maar een paar te noemen, nemen bezit van het huis. Dus ze hadden wel het een en ander te doen voor ze hoofdbewoners werden.

We zijn heel blij dat het zendingswerk doorgaat. Het bouwen aan Gods gemeente gaat door en we mogen dat doen door de indianen te coachen en te trainen en door hen te helpen alle nieuwe ontwikkelingen die op hen af komen aan te kunnen.

Dank u voor uw betrokkenheid daarin!