De Morgenster

ZWO collecte 23 maart 2014

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

Stichting Wajir in Kenia Aanstaande zondag is er een ZWO dienst met een collecte voor stichting welzijn Wajir. Wajir is een stad in het noordoosten van Kenia. Het grenst aan Somalië. Het gebied kent veel droogte. Ook zijn er in het gebied veel vluchtelingen uit Somalië. De mensen die er wonen trekken rond met hun dieren. De jongeren hoedden er de dieren. Maar door de droogtes zijn er niet veel dieren meer. Er is veel armoede. Jongeren worden ook niet gestimuleerd om iets te doen, zodat er veel werkloosheid is. Stichting Wajir wil hier verandering brengen, door jongeren en hun stamhoofden te stimuleren om naar school te gaan.

Niet alleen basis onderwijs, maar ook voortgezet onderwijs. Zo ondersteunen zij technisch onderwijs. En stimuleren zij jongeren van de journalistieke school om bijvoorbeeld een tijdschrift te maken met onderwerpen die de regio treft. Onderwerpen zoals onderwijs, gezondheidszorg, vrouwenbesnijdenis enzovoort. Zij willen hiermee doorbreken dat jongeren denken dat ze niet nuttig zijn. Ook willen ze voorkomen dat jongeren voor 600 USD mee gaan vechten met de radicale islamitische rebellenbeweging Al Shabaab in Somalië. Een ander streven van stichting Wajir is om de kwaliteit van het water te beschermen met afgedekte waterputten, voorzien van een touwtjespomp en het plaatsen van zogenaamde Ecosan-toiletten. Ondanks dat de bevolking overwegend islamitisch is, mag de stichting wel Gods licht laten zien in dit deel van de wereld. De website voor meer informatie is www.wajir.org.

De ZWO wil dit project met deze collecte graag ondersteunen. Helpt u mee? Namens de Zwo commissie Bethlehemkerk.