De Morgenster

Inzamelen helpt!

Geschreven door Dick Aantjes. Gepost in ZWO Commissie.

Gered gereedschap (zoals bv naaimachines en timmergereedschap)

Stichting gered gereedschap is een vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar mensen in ontwikkelingslanden.

Alles wat aan materialen binnenkomt wordt streng geselecteerd en volgens kwaliteitseisen opgeknapt. Mensen in
ontwikkelingslanden kunnen zo een zelfstandig bestaan opbouwen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en voorzien in technische en organisatorische ondersteuning van werkplaatsen en inzamelpunten.

Oude prentbriefkaarten en postzegels

De kaarten en postzegels worden regionaal met zorguitgezocht. Vervolgens worden postzegels verhandeld via een aantal verkoopadressen in Nederland en verkocht op veilingen en beurzen. Dat heeft in 2013 €23.275 opgebracht. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk
van Kerk in actie en twintig procent gaat naar het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Via het zendingswerk wordt o.a. evangelie verkondigd,
bijbelvertalingen mogelijk gemaakt, predikanten opgeleid en christelijk onderwijs ondersteund.

Oude mobieltjes

De ingezamelde mobieltjes worden door EEKO zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Ze worden met name in Afrika en Azië op de markt gebracht
waar het GSM netwerk vele male betrouwbaarder is dan het 'vaste' net en er is veel vraag naar de goedkopere recycle toestellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuvriendelijk verwerkt. Kerk in actie ontvangt voor elk ingeleverd mobieltje € 3,50. In Morgensterkerk en Bethlemhemkerk vindt u inzamel boxen voor uw meegebrachte spullen of geef het aan een van de leden van de ZWO-commissie af.
We hopen dat u deze acties wil blijven ondersteunen.
Namens de gezamenlijke ZWO-commissies hartelijk dank.