De Morgenster

MALAWI ZWO- STER-project 2014-2016

Geschreven door Dick Aantjes. Gepost in STER Project.

Voor het sterproject 2014-2016 is door de gezamenlijke ZWO-commissies BK/MK gekozen voor 2 projecten in Malawi.

1 Stichting Beter Malawi ( zuid- Malawi/ Zomba )

Deze stichting zet zich in voor belangen van de Malawiaanse bevolking onder toezicht van Nederlandse partners ter plaatse en met behulp van lokale organisaties en mensen. Al uitgevoerde projecten zijn o.a schooltuin en de bouw van 2 klaslokalen.

Verder ondersteunen ze de afbouw van een kerk voor de Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) Blantyre Synod Namadidi Congregation, duurzame energie (toepassen van zonnepanelen) en kennisuitwisseling. Dit laatste gaan ze doen door bij de kerk voorzieningen te creëren, zodat er energie aanwezig is en er een internet voorziening aangelegd kan worden.
Voor meer informatie: www.betermalawi.nlFacebook en Kwartaal update van Be More.

toolkit groenten

2 Uchembere netwerk partner van Kerk in Actie. ( zuid- Malawi/ Blantyre area )

 

fietsambulanceHet project is opgezet in 2008 vanuit de synode van de kerk van Presbyteriaans Centraal Afrika, het ministerie van gezondheid en andere organisaties die werken op het gebied van gezondheid in Malawi. Malawi heeft een van de hoogste sterftecijfers rond de geboorte ter wereld. Met voorlichting, verloskundige zorg , voedingsadviezen, HIV/AIDS testen en fietsambulances wil het Uchembere netwerk dit cijfer fors terugdringen. 

Uchembere is een woord in Chichewa taal (uchembere 1. bevalling; 2.krijgen van kinderen). Het is een totaal programma (Integrated Approach for Health-HIV&AIDS and Development).

Een project van de CCAP Blantyre Synod Health and Development Commission [BSHDC] en de Church of Central Africa Presbyterian.
Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl van KIA zelf inclusief detailinformatie. Dit gaat wel specifiek over gezondheidszorg rond geboorte. Hier wordt aangegeven dat KIA met partnerorganisaties en lokale kerken het Uchembere Netwerk heeft opgericht.
Safe Motherhood Groups een ICCO cooperation.
Een lokaal hospitaal die hierin bijdraagt.
Vanuit de EO, die hierover in april en mei’14 TV uitzendingen aan gewijd hebben.

Algemeen

MalawiDe republiek Malawi is een land in Afrika en grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Malawi is een van de armste landen van de wereld en heeft meer dan 16 milj. Inwoners (2013). 75 % van de bevolking is christelijk. De kindersterfte is hoog en de levensverwachting bij geboorte ligt op 55 jaar, maar neemt verder af. De oorzaak: Bij volwassenen bestaat er een hoog percentage die besmet zijn met hiv/aids.
Landbouw is de kern van de economie, 80% van de bevolking is ervan afhankelijk voor haar levensonderhoud. Een aantal kentallen over Malawi

  • Oppervlakte 118.484 km2 (ca 3,5 x Nederland), waarvan 20% water (het Malawimeer).
  • Aantal inwoners volgens de Wikipedia (2013) is ruim 16 mln (in Nederland ruim 16 mln).
  • Gemiddelde levensverwachting volgens de Wereldbank (2012) is 55 jaar (Nederland 80).
  • Het Bruto Binnenlands Product (BBP; gross national income (GNI)) per hoofd van de bevolking volgens het IMF  (2009) is $ 328,= per jaar. Daarmee staan zij op plaats 176 van de 180 landen. (Nederland staat op de 7de plaats met $ 48.222,=)
  • Op de Human Development index (meet armoede, onderwijs en levensverwachting) van de United Nations Program (2011)  staat Malawi op de 171ste plaats van de 187 landen (Nederland op de 3de plaats). Meer dan 65% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
  • Op de Corruption Perceptions Index (meet corruptie) van Transparancy International (2012) staat Malawi op de 88ste plaats van de 176 landen (Nederland op 9de plaats).
  • Landbouw is de kern van de economie, 80% van de bevolking is ervan afhankelijk voor haar levensonderhoud. Landbouw, visserij en bosbouw dragen 36% bij aan het BBP.

vlag malawi

Dit is de vlag van Malawi sinds 28 mei 2012.

ZWO-commissies BK/MK