De Morgenster

De ZWO commissies van de Bethlehemkerk en de Morgenster zijn door de afzonderlijke kerkenraden ingesteld om de belangen te behartigen van: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelinssamenwerking (ZWO).

De taak van de commissie is:

  • In de gemeente aandacht vragen voor acties en projecten op het gebied van ZWO, veelal aan de hand van informatie van de landelijke organisatie 'Kerk in Actie',
  • Het verzorgen van informatie en publicaties,
  • Betrokken zijn bij de verschillende collectes voor deze doelen.


De ZWO commissies ontwikkelen diverse activiteiten, zowel afzonderlijk alsook gezamenlijk. Het 'Ster -project' is hierbij een belangrijke activiteit. Tweejaarlijks wordt door de commissies een nieuwe bestemming gekozen voor de inkomsten van de 'Sterren', te vinden in de hal van beide kerken. Ook het inzamelen van postzegels, prentbriefkaarten en gebruikt gereedschap en mobieltjes behoort tot één van de gezamenlijke ZWO activiteiten.

Naast projecten van 'Kerk in Actie' ondersteunt de ZWO commissie van de Morgensterkerk tevens enkele projecten waarmee vanuit het verleden contacten zijn opgebouwd. Voorts onderhoudt de ZWO commissie van de Morgensterkerk contact met de werkgroep 'Rwanda'.

HELPT U OOK MEE MET HET WERK VAN DE ZWO?

BOUW MEE AAN EEN WERELD DIE VOOR IEDEREEN BEWOONBAAR IS.

Omdat het om mensen gaat. 

Inzamelen…..

Geschreven door Yvonne Elderson. Gepost in ZWO Commissie.

Via Kerk in Actie.
Al jarenlang worden in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde bond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via marktplaats verkocht. In 2014 brachten de postzegels en kaarten 28.675 euro op.
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes € 3,50. De ingezamelde mobieltjes worden nagekeken , zo mogelijk gerepareerd en met name in Afrika en Azië op de markt gebracht. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt.

Via stichting Gered Gereedschap
Gereedschap dat door u niet meer wordt gebruikt, kan helpen bij het inrichten van technische scholen en van startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Met uw gereedschap kunnen jongeren een vak leren en een zelfstandig bestaan opbouwen. 28 mei jl. is er wederom een container op transport gegaan naar Oeganda waar een 6-tal projecten gereedschap en naaimachines zal ontvangen.

In de hal van beide kerken zijn inzamelplekken, gereedschap ed. kunt u eventueel ook zelf inleveren bij alle Praxis Bouwmarkten. Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage.
Namens de ZWO-commissies van Bethlehemkerk en De Morgenster, Yvonne Elderson

Informatie t.b.v. de collecte in de Mk op zondag 29 maart

Geschreven door Fred Krabbendam. Gepost in ZWO Commissie.

We zijn in het laatste kwartaal van 2014 gestart om geld in te zamelen voor 2 projecten in Malawi. In die 3 maanden is al een mooi bedrag bij elkaar gespaard (ong. € 3.000,=). Dit bedrag wordt binnenkort aan de 2 projecten gedoneerd, zodat zij er mee aan de slag kunnen. Vanuit Stichting Beter Malawi nog een update gekregen over het landbouwproject met een groep HIV/AIDS vrouwen. Er wordt inmiddels meerdere keren per jaar geoogst en niet alleen mais. Al een hele vooruitgang.

Met het Uchembere network (via KIA) is contact geweest, maar nog geen nieuwe informatie verkregen. Wel gaat op 17 mrt Dick Aantjes (ZWO-Bethlehemkerk) naar Malawi toe. Hij gaat beide projecten bezoeken en zal verslag uitbrengen. We zijn benieuwd!!!

ZWO commissies BK en MK  

Project Wajir

Geschreven door Dick Aantjes. Gepost in ZWO Commissie.

Afgelopen jaar hebben we in een ZWO dienst gecollecteerd voor het project Wajir. Wij hebben bericht ontvangen dat over het project ook een boek geschreven is met de opgedane ervaringen. Belangstellenden kunnen het boek bestellen. Zie de details in de bijlage.

Attachments:
Download this file (Bericht van project Wajir.pdf)Bericht van project Wajir.pdf[Boek Project Wajir]205 kB

Inzamelen helpt!

Geschreven door Dick Aantjes. Gepost in ZWO Commissie.

Gered gereedschap (zoals bv naaimachines en timmergereedschap)

Stichting gered gereedschap is een vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en op aanvraag verstuurt naar mensen in ontwikkelingslanden.