Blog

Ds. B. Rapp

Geschreven door Super User. Gepost in De Morgenster Website.

 

Mijn naam is Birke Rapp. Ik ben in Zwitserland geboren en in het zuiden van Duitsland opgegroeid. Dankzij een vrijwilligersjaar in Nes Ammim, Israel, heb ik Nederlands geleerd, heb ik o.a. aan de UvA te Amsterdam theologie gestudeerd en kreeg ik later de mogelijkheid aan de katholieke theologische universiteit in Utrecht een proefschrift over het Hooglied in de joodse traditie te schrijven. Het is grappig om te zien hoe het leven haar loop neemt. Want eigenlijk wilde ik, toen ik aan mijn theologiestudie in Tübingen begon, gewoon gemeentepredikant worden.

Dat is er na alle omzwerving uiteindelijk dan toch nog van gekomen. In 2008 ben ik in mijn eerste gemeente, de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, als predikant begonnen. Vijf jaar later werd ik door de Protestantse Gemeente in Zaandam beroepen, waar ik me veel met jongerenwerk en nieuwe vormen van Bijbeluitleg heb bezig gehouden.

Ik hou van samen nadenken over het geloof. Met jonge mensen, met volwassenen en met oudere mensen. Iedere levensfase, iedere generatie komt weer voor nieuwe keuzes te staan en krijgt te maken met nieuwe levens- en geloofsvragen. Dat betekent dat je eigenlijk nooit klaar bent met het zoeken en actualiseren van de Bijbelse verhalen. Mijn passie is het praten over Bijbelteksten en –verhalen met methodes die de tekst toegankelijk maken. En dat is inspirerend, want in de Bijbel zijn er heel veel bevrijdende wijsheden te vinden, die het schepsel mens richting geven op zijn of haar weg hier op aarde. Mijn eigen inspiratie haal ik vaak uit de joodse exegese, die heel nauwkeurig is en verschillende interpretaties toelaat. Maar ik vind het ook boeiend om op een speelse manier of met creatieve vormen de betekenis van verhalen te ontdekken. Andere inspiratiebronnen zijn voor mij Taizé en verschillende vormen van muziek. Het is enorm verrijkend om mensen met elkaar over het geloof in gesprek te brengen.

De basis van dit alles is het pastoraat. Ik luister graag naar de levensverhalen van mensen, naar vreugde en verdriet, wat hen gevormd heeft en waar ze kracht uit putten. En het is ook altijd weer boeiend om te ontdekken hoe God, het heilige of spirituele in het leven van mensen aan het licht komt. Pastoraat, dat is het zoeken naar individuele antwoorden op de grote levensvragen. Maar pastoraat is voor mij ook het samen op reis gaan in een gezamenlijk project zoals een kerstspel met kinderen en ouders, of een reis naar Taize met jongeren of het organiseren van ouderenmiddagen. Verbindend bezig te zijn onder mensen en mens en God.

De kerkdienst op zondag is voor mij een belangrijk moment om samen met een gemeenschap  het leven en het geloof te vieren. Het is ontzettend mooi als het lukt om het heilige in het gewone leven te ervaren, iets te voelen van het Koninkrijk op Aarde en te putten uit de bron van Gods liefde. En het is boeiend om hier ook samen op zoek te zijn naar de juiste vormen.

Ik ben getrouwd met Theo en moeder van drie dochters. Allemaal zijn ze gek op het water – en inmiddels vind ik het ook heerlijk om te zeilen. Verder ben ik in mijn vrije tijd graag met muziek bezig (klarinet, piano) en vind ik het leuk om ook iets met mijn handen te scheppen. Ik houd van films en reizen en het ontdekken van nieuwe dingen en bijzonder mensen. Graag maak ik nader kennis met u. Een gesprek is altijd mogelijk! Mijn mailadres is: b.rapp@pknpapendrecht.nl .

Oppas tijdens de dienst

Geschreven door Wilma Kuntz. Gepost in De Morgenster Website.

Alle kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom bij de oppas.

Onder leiding van een volwassene en een jongere kunnen de kleintjes spelen, terwijl de (groot)ouders naar de kerk zijn. Leuk om al vriendjes te maken voor ze naar de kindernevendienst gaan. Tijdens de collecte mogen de kinderen opgehaald worden, zodat ze het laatste deel van de dienst en de zegen mee kunnen maken. Lijkt het je ook leuk om te helpen bij de oppas ,dan kun je je bij mij aanmelden.

Voor vragen, suggesties enz: Wilma Kuntz, 078-6414083 jpkuntz@online.nl

oppas

Ds. A.N. Driebergen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in De Morgenster Website.

Vanaf maart 2005 ben ik predikant in De Morgenster. Met heel veel plezier. De Morgenster is mijn eerste gemeente. Hiervoor was ik werkzaam op verschillende gebieden in het onderwijs. Als predikant vind ik het belangrijk om met mensen van binnen en buiten de kerk op zoek te gaan naar sporen van God in het dagelijks leven. De kerkdienst op zondagmorgen is daarvoor een belangrijk moment. Daar ontmoeten we als gemeente elkaar en hopen we iets van God te zien. Maar ook in persoonlijke gesprekken en gespreksgroepen komt die zoektocht aan de orde. 

Ik vind het bijzonder om predikant in deze gemeente te zijn! U kunt contact met mij opnemen, via de mail of via telefoon: 078-6152921

Mijn mailadres is: a.driebergen@pknpapendrecht.nl 

 

 

Ds. P. van Die

Geschreven door Piet van Die. Gepost in De Morgenster Website.

Ik ben sinds 2004 predikant van 'De Morgenster'. Na Zuid-Beijerland, De Lier en Oud-Beijerland is Papendrecht mijn vierde gemeente. Ik ben getrouwd met Vera, en wij hebben twee kinderen (die inmiddels de deur al uit zijn).

Wat doet een predikant? Teveel om op te noemen. Maar het laat zich misschien het gemakkelijkst omschrijven met het woord 'verhaal'. 

In mijn werk vind ik drie soorten verhalen belangrijk:
- het verhaal van Gods liefde, dat ons verteld wordt in de Bijbel 
- de levensverhalen van mensen van vandaag, binnen en buiten de kerk
- het verhaal van onze geloofsgemeenschap

Ik zie het als mijn belangrijkste taak om te zoeken naar punten waar die drie verhalen elkaar (kunnen) raken. Omdat ik geloof dat het verhaal van Gods liefde een bron van kracht, inspiratie en troost kan zijn voor ieder mens. En: dat een geloofsgemeenschap daarbij een belangrijke rol kan spelen. Maar dat alles nooit zonder dat wij ook een boodschap áán mensen hebben. Het werk van een predikant begint met luisteren.

Wil u contact? Mijn mailadres is:  p.van.die@pknpapendrecht.nlKijk ook eens op mijn persoonlijke website: www.pietvandie.nl