Blog

Programma 100 jaar De Morgenster 5 mei – 12 mei 2019

Geschreven door Webredactie. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Zondag 5 mei
11.30 - ± 13.30 uur: Viering en start van de feestweek tijdens de reguliere kerkdienst.
Aansluitend aan de dienst, diverse activiteiten - inclusief eten - voor de jongsten onder ons (4-12 jaar).
De activiteit is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.
 
Maandag 6 mei
In het museum Dorpsbehoud, Veerdam 6, is een tentoonstelling ingericht over 100 jaar Morgensterkerk.
De tentoonstelling is op maandag 6 mei te bezoeken tussen 18.30 en 19.45 uur. Bent u op dat moment niet in staat om langs te gaan, wees gerust, de tentoonstelling is nog te zien tot medio juni.
 
Maandagavond 6 mei
20.00 uur: In de grote zaal van onze kerk is er een lezing over de geschiedenis van Papendrecht en in het bijzonder over de kerken in Papendrecht. Kees de Bruin, historicus en oud-burgemeester van Papendrecht, begint met een stuk geschiedenis over Papendrecht. Ons dorp komt voor het eerst voor in een geschrift dat meer dan 900 jaar oud is.
Daarna is het woord aan drie van de auteurs van het boek ‘Op kerkenpad in Papendrecht 1105 – 2005’. Zij nemen ons mee in een aantal interessante wetenwaardigheden over de kerken in Papendrecht. Wist u bijvoorbeeld dat de doopvont in de rooms-katholieke kerk uit het klooster Eemsteyn komt en dateert uit 1380? Wist u dat dit klooster verdween tijdens de Sint-Elisabethsvloed en dat een boer de vont bleek te gebruiken als voederbak? Na de presentatie kunt u vragen stellen.
De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.
 
Dinsdag 7 mei
We gaan met een bus - voorzien van een fietstrailer - naar de Hoge Veluwe. De eigen fietsen kunnen mee, maar er kan ook gebruikgemaakt worden van de zogenaamde witte fietsen. Wie liever gaat wandelen of een van de drie musea wil bezoeken… dat kan, ieder die meegaat, is vrij om te doen wat hij/zij wil.
Natuurlijk drinken we wel gezamenlijk koffie. De deelnemers zal mogelijk gevraagd worden om een kleine bijdrage (€ 10,00 - € 15,00 p.p.).
Voor deze activiteit dient u zich vooraf aan te melden.
Dit kan op 100-jaarmk@pknpapendrecht.nl of op het inschrijfformulier in de hal van de kerk.
 
Dinsdagavond 7 mei
20.00 - 22.00 uur: Vanaf 19.45 uur staat de kerk open voor een avond in het kader van de wetenschap.
Om die voor een breed publiek toegankelijk te maken, hebben we niemand minder dan hoogleraar Bas Haring kunnen strikken voor een avondvullend programma, inclusief interactie met het publiek. Bas Haring is een veelzijdig filosoof die het een mooie geuzennaam vindt als hij ‘volksfilosoof’ wordt genoemd.
Het thema van de lezing is: Zingeving en Twijfel.
De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.
 
Woensdagavond 8 mei
20.00 - 22.00 uur: Kunst in de kerk.
Een veelzijdig en actief programma met allerlei vormen van kunst, zoals beeldende kunst, muziek, gedichten en een korte vertelling.
Onze Morgenster heeft heel veel talent in huis: gemeenteleden laten u, tijdens uw rondgang door ons kerkgebouw, zien en horen wat zij aan creativiteit in huis hebben rond het centrale thema: Morgenster.
De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.
 
Donderdagavond 9 mei
20.00 - 22.00 uur: Elvis in Church.
Een avond in het teken van popmuziek. Voor de liefhebbers van deze legendarische popmuzikant worden onder meer zijn leven en gospels in de schijnwerpers gezet door ds. Fred Omvlee.
De band onder leiding van Mark Kuntz begeleidt een aantal zangers en zangeressen uit De Morgenster en de Bethlehemkerk. De avond heeft het karakter van een Sing-Alongavond, dus u wordt van harte uitgenodigd mee te zingen met bekende Elvissongs als Crying in the Chappel, Are you lonesome tonight, Peace in the Valley en vele ander Elvissongs. 
De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.
 
Vrijdagmiddag 10 mei
16.00 - 19.00 uur: Voor de jeugd van 12 tot 18 jaar een uitdagende activiteit in de vorm van een survival in de Biesbosch.
Deze activiteit wordt afgesloten met een maaltijd. De doelgroep wordt sowieso specifiek benaderd, maar kan zich ook aanmelden via 100-jaarmk@pknpapendrecht.nl
 
Vrijdagavond 10 mei
20.00 uur: Een feestelijke avond vol verrassingen waarop vooral de (gast)leden van De Morgenster zich welkom weten. De avond wordt voorbereid en geleid door René van Engelen, dus dan weet u het wel: dat komt helemaal goed!
De toegang is gratis. Aanmelden is niet noodzakelijk.
 
Zaterdag 11 mei
14.00 - 18.00 uur: Op 11 mei 1919 werd de Gereformeerde Kerk van Papendrecht officieel geïnstitueerd! Een uitgelezen dag om de reünie te houden. U bent allen uitgenodigd te komen. Uitnodigingen worden ook verstuurd naar onder meer leden die verhuisd zijn en predikanten die aan onze kerk verbonden zijn geweest. Inmiddels hebben zich al zo'n 40 oud-leden aangemeld voor de reünie. Deze start om 14.00 uur. Rond 17.00 uur is er een Evensong met Cantica, waarna de reünie wordt afgesloten met een broodmaaltijd.
Wilt u vooraf laten weten of u komt?
Dat kan door een e-mail te sturen naar: 100-jaarmk@pknpapendrecht.nl
 
Zondag 12 mei
10.00 uur: Slot van de feestweek met een viering waarbij speciale gasten worden uitgenodigd, waaronder leden van het Overlegorgaan Kerken Papendrecht en B&W . 
Tot slot laten wij u graag weten dat een groepje enthousiaste gemeenteleden bezig is het bestaande herinneringsboekje (‘Omkijken’ 1999) te actualiseren. Een hele klus, maar de verwachting is dat het tijdens de feestweek klaar zal zijn! 
 
Leden stuurgroep 100 jaar De Morgenster:
Bert Streefkerk, René van Engelen, Gerrit de Ruiter,
Bas Bloemberg, Jennie Vos en Leo Roos.