Blog

Muziektalenten gezocht

Geschreven door Marion Westerduin-Streefkerk. Gepost in De Morgenster Nieuws.

 

Een aantal jaren geleden is er een inventarisatie gemaakt van mensen die een muziekinstrument bespelen en graag willen meewerken aan een kerkdienst. Ongetwijfeld zijn er sinds die tijd nieuwe talenten bijgekomen. We willen graag iedereen in de gelegenheid stellen een muzikale bijdrage te leveren. Indien jij of u dit ook graag doet, kan u/jij dit via mail of telefonisch aan mij doorgeven. Wij hopen op enthousiaste reactie. 

Vriendelijke groeten, namens de Werkgroep Eredienst,

Marion Westerduin-Streefkerk
marion.westerduin@hotmail.com
tel. 6412883.