Blog

Werkgroep Middagvieringen: Er valt wat te kiezen dit jaar …

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Er zijn dit jaar weer Tweede-kamer-verkiezingen en wel op 15 maart a.s.. We mogen (mogelijk) een nieuwe dominee kiezen voor De Morgenster. We kiezen weer nieuwe ambtsdragers En dan zijn er nog vele andere zaken waartussen u dit jaar moet kiezen.
Niets te kiezen valt er bij de Werkgroep MiddagVieringen. Nee, wij geven u inspraak bij het invullen van het seizoen 2017 – 2018. Heeft u suggesties voor het invullen van de MiddagVieringen dan zijn die bij ons van harte welkom. Dit seizoen gaven / geven wij aandacht aan diverse onderwerpen.


  • De kleine profeet Micha, die woorden sprak die heel actueel zijn.
  • Taizé viering, (2x) georganiseerd door de jeugd van de Betlehemkerk en de Morgenster.
  • Reformatie mislukt, aandacht voor 500 jaar reformatie.
  • Zangdienst, waarin de liederen van Jaap Zijlstra centraal stonden.
  • Preek van de Leek, Jan Mulder hield een indrukwekkende lezing.
  • Zingen met Luther, zingen is twee keer bidden.
  • Gedramatiseerde lezing van het lijdensevangelie naar Matteüs,
  • Pop-dienst, waarin teksten en liederen van Bob Dylan centraal staan.
  • En we willen de Peuter- en kleuterdienst ook niet vergeten.

U ziet het, een breed aanbod van MiddagVieringen. U leest er over in De Schakel. Met uw hulp gaan wij het nieuwe seizoen in, dat weten we zeker. Wij weten zeker dat u uw steentje bij wilt dragen. U heeft vast wel onderwerpen waar we onze geloofsvragen bij (moeten) hebben. Of een onderwerp wat inspeelt op de actualiteit van vandaag of morgen. Trends in de samenleving waar we vraagtekens bij moeten plaatsen. Maar ook een zangdienst met een bepaald thema of over achtergronden bij de liederen van ons Liedboek.
Dus valt er niets te kiezen bij ons. Bij ons kunt u gewoon uw ‘verhaal’ kwijt. Wat in de morgendienst niet kan heeft mogelijk-heden in de MiddagViering. Mail ‘mijn dienst’ aan de Werkgroep MiddagVieringen p/a sgdevos@hetnet.nl .En natuurlijk bent u iedere MiddagViering welkom namens de kerkenraad.
PS, U kunt altijd kiezen naar welke MiddagViering u gaat, maar kom, u neemt altijd gratis iets mee.