Blog

Werkgroep Middagvieringen: Er valt wat te kiezen dit jaar …

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Er zijn dit jaar weer Tweede-kamer-verkiezingen en wel op 15 maart a.s.. We mogen (mogelijk) een nieuwe dominee kiezen voor De Morgenster. We kiezen weer nieuwe ambtsdragers En dan zijn er nog vele andere zaken waartussen u dit jaar moet kiezen.
Niets te kiezen valt er bij de Werkgroep MiddagVieringen. Nee, wij geven u inspraak bij het invullen van het seizoen 2017 – 2018. Heeft u suggesties voor het invullen van de MiddagVieringen dan zijn die bij ons van harte welkom. Dit seizoen gaven / geven wij aandacht aan diverse onderwerpen.


  • De kleine profeet Micha, die woorden sprak die heel actueel zijn.
  • Taizé viering, (2x) georganiseerd door de jeugd van de Betlehemkerk en de Morgenster.
  • Reformatie mislukt, aandacht voor 500 jaar reformatie.
  • Zangdienst, waarin de liederen van Jaap Zijlstra centraal stonden.
  • Preek van de Leek, Jan Mulder hield een indrukwekkende lezing.
  • Zingen met Luther, zingen is twee keer bidden.
  • Gedramatiseerde lezing van het lijdensevangelie naar Matteüs,
  • Pop-dienst, waarin teksten en liederen van Bob Dylan centraal staan.
  • En we willen de Peuter- en kleuterdienst ook niet vergeten.

U ziet het, een breed aanbod van MiddagVieringen. U leest er over in De Schakel. Met uw hulp gaan wij het nieuwe seizoen in, dat weten we zeker. Wij weten zeker dat u uw steentje bij wilt dragen. U heeft vast wel onderwerpen waar we onze geloofsvragen bij (moeten) hebben. Of een onderwerp wat inspeelt op de actualiteit van vandaag of morgen. Trends in de samenleving waar we vraagtekens bij moeten plaatsen. Maar ook een zangdienst met een bepaald thema of over achtergronden bij de liederen van ons Liedboek.
Dus valt er niets te kiezen bij ons. Bij ons kunt u gewoon uw ‘verhaal’ kwijt. Wat in de morgendienst niet kan heeft mogelijk-heden in de MiddagViering. Mail ‘mijn dienst’ aan de Werkgroep MiddagVieringen p/a sgdevos@hetnet.nl .En natuurlijk bent u iedere MiddagViering welkom namens de kerkenraad.
PS, U kunt altijd kiezen naar welke MiddagViering u gaat, maar kom, u neemt altijd gratis iets mee.

Vacature predikant De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Morgenster Nieuws.

De Gereformeerde Kerk De Morgenster te Papendrecht heeft een vacature voor een  parttime (0,6 fte) predikant (v/m). Wij zijn een veelkleurige gemeenschap van gelovigen die met elkaar een netwerk willen zijn waarvan Jezus het middelpunt is. Naar de vacature.

Uit de werkgroep eredienst van De Morgenster

Geschreven door Werkgroep eredienst. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Liederen voor jeugd en jongeren
Op 19 september ging de werkgroep eredienst van start met een eerste vergadering in het nieuwe seizoen. Al voordat bekend was dat dominee Annette naar een andere gemeente zou vertrekken, werd besproken dat de vergaderfrequentie wel wat minder kon, dat wil zeggen: vijf vergaderingen per seizoen. Steeds zal het thema “Liederen voor jeugd en jongeren” op de agenda komen omdat dit voor de werkgroep een min of meer onontgonnen gebied is, terwijl we daar wel veel belang aan hechten. Op de site: liedboek.nl/kinderliederen is hierover informatie te vinden

Evenement Meet & Eat gaat niet door!

Geschreven door Lisanne Andeweg. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Door te weinig aanmeldingen hebben we moeten besluiten de avond Meet & Eat van de Morgenster niet door te laten gaan. Deze avond zal op een later moment opnieuw plaatsvinden. Wanneer hiervoor de datum bekend is dan laten we het zo snel mogelijk weten.

"Helpen waar geen helper is"

Geschreven door Erik. Gepost in De Morgenster Nieuws.

“Helpen waar geen helper is”

Het is al weer een tijdje geleden dat de diaconie van de MK en de BK een hulpgroepje hebben opgezet.

Dit hulpgroepje is voor gemeenteleden,die niet op anderen kunnen terugvallen en wel graag geholpen worden bij bijvoorbeeld een wandelingetje en/ofeen boodschap doen. Ook is het mogelijk iemand naar het ziekenhuis te rijden. Deze zorg heeft een tijdelijk karakter, het  is niet de bedoeling dat de thuiszorg of andere instanties vervangen worden.

Mocht er een hulpvraag zijn kunt u, via uw wijkpredikant, ouderling of pastoraal medewerker,dit kenbaar maken en zij kunnen de hulpvraag dan doorspelen aan de diaconie.

 

De diaconie van de Morgensterk