Blog

Over het begin van de kerkdienst

Geschreven door Werkgroep eredienst. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Zondagmorgen, rond half 10. De eerste kerkgangers komen de hal van De Morgenster binnen. Ze groeten elkaar, gaan naar het buffet om hun naam op de kaarten met groeten te schrijven en zoeken hun plaats op in de kerkzaal. Daar wacht de een in stilte op wat komen gaat, een ander zoekt contact met mensen om zich heen en maakt een praatje.

Uitnodiging gemeentevergadering

Geschreven door Wil Visser en André Vogel. Gepost in De Morgenster Nieuws.

De kerkenraad van De Morgenster nodigt u uit voor het bijwonen van de gemeentevergadering op donderdag 16 april om 20.00 uur in de grote zaal van De Morgenster. Voor de pauze zullen wij ons beleidsplan 2015-2019 aan u presenteren. Tevens willen wij dan met u communiceren over een nieuwe vorm en structuur van pastoraat De Morgenster, anno 2015. Na de pauze zullen de financiële verslagen worden besproken.

Ouderenmiddag op 12 februari

Geschreven door ds Piet van Die, ds Annette Driebergen. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Op donderdag 12 februari is er in De Morgenster opnieuw een ontmoetingsmiddag voor ouderen in de gemeente. Een middag die wordt gevuld met tafelgesprekken, koffie of thee, iets lekkers (door deelnemers zelf gebakken?) en een centraal moment, serieus of luchtig. Dat laatste levert altijd stof tot nadenken en gesprek.

Aha, samen genieten

Geschreven door kookgroep. Gepost in De Morgenster Nieuws.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we besloten om de High Tea, die rond eind december plaatsvond, uit te stellen tot in het voorjaar. Dit om praktische redenen. In de plaats daarvan willen we op vrijdag 12 december weer voor u koken. Vanaf 17.30 uur bent u / ben jij van harte welkom.
Op zondag 30 november en op zondag 7 december kunt u zich opgeven in de hal van De Morgenster. Wie toch vergeten heeft zich op te geven, kan dit tot uiterlijk 8 december telefonisch doen bij Piet Allema: 6156676.