Blog

rooster oppas MK

Geschreven door oppas MK. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Rooster oppas

25-mei-14 10:00 jeugdkerk Irene van de Velden   Yara van Engelen
01-jun-14 10:00   Anneleen Heikoop   Anja van Mourik
08-jun-14 10:00 pinksteren Natasha van Asperen   Dianne den Hoed
15-jun-14 10:00   Marieke Tillema   Lotte Kuntz
22-jun-14 10:00 gkw-dienst Marjolein Lodder   Lotte Kuntz
29-jun-14 10:00 jeugdkerk Peter Booister   Selina Meinen
           

Bericht van de Pastoraatgroep Morgenster

Geschreven door Annette Dekkers. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Op dinsdag 10 juni 2014 zullen we als Pastoraatgroep voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar komen. Ook alle wijkmedewerkers en de wijkdiakenen worden uitgenodigd. We zullen afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers en de nieuwe ouderlingen verwelkomen. Om 18:30u beginnen we met een maaltijd, waarna we afsluiten om 20:00u met een avondgebed in de kerkzaal.  

Gemeentezondag 13 juli

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Op zondag 13 juli vieren we dat we samen gemeente mogen zijn. De kerkenraad heeft al allerlei leuke ideeën geopperd voor jong en oud! Reserveer 13 juli dus alvast in je agenda, meer nieuws volgt.

Gemeentevergadering 24 april

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Morgenster Nieuws.

Praat u/jij mee over het financiële reilen en zeilen van De Morgenster? WELKOM op donderdag 24 april om 20.00 uur! Bovendien: een interactief programma over de missionaire eredienst, gepresenteerd door onze predikanten.

Avondmaalscollectie 13 april 2014

Geschreven door Webredactie. Gepost in De Morgenster Nieuws.

De avondmaalscollecte van 13 april is bestemd voor Leefgemeenschap Zilt in Gorinchem. Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen 3 gezinnen en 2 singles als vaste bewoners. Daarnaast is er plek voor 4 tot 5 meewoners, mensen die tijdelijk door een moeilijke periode in hun leven, de warmte en huiselijkheid van een leefgemeenschap goed kunnen gebruiken. (Zie voor meer informatie http:// www.leefgemeenschapzilt.nl) Stichting Zilt ontvangt geen subsidies en is voor haar werk deels van giften afhankelijk. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

warmthuis