Blog

Liturgie Goede Vrijdag 14 april 2017

Geschreven door ds. Johan Duijster. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Voorganger: Ds. Johan Duijster,
Organist: Hans van Blijderveen
Hoboïst: Jolanda den Houter
Lectoren: Brenda de Bruin, Sanne Pruim, Stijn van de Minkelis, Suzan Huibers, Erik Andeweg     
 • Tot aanvang van de dienst stilte
 • Orgel + hobo Ich steh mit einem Fuß im Grabe
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Lied 561
 • Litanie ‘Keer U niet af’
 • Stilte
 • Gebed
 • Schriftlezing ~ Hosea 6: 1-6 Israëls boetelied en Gods antwoord
 • Zingen Psalm 78 vs. 1 en 3
 • Lezing van de passiegeschiedenis volgens Johannes
 • Johannes 18: 1-12
 • Zingen: Lied 587 vs. 1
 • Johannes 18: 12-27
 • Zingen: Lied 587 vs. 2
 • Johannes 18: 28-40
 • Stille Tijd 1 ‘Brood en spelen’
 • Zingen: Lied 587 vs. 3
 • Johannes 19: 1-16a
 • Zingen: Lied 587 vs. 4
 • Johannes 19: 16b-30
 • Doven Paaskaars
 • Stille Tijd 2 ~ Bewogen Woord
 • Zingen: Lied 587 vs. 5
 • Johannes 19: 31-37
 • Zingen: Lied 587 vs. 6
 • Johannes 19: 38-42
 • Stille Tijd 3 ‘Nu het stil geworden is’
 • Zingen: Lied 587 vs. 7
 • Avondgebed
 • In stilte verlaten wij de kerk