Blog

Oproeping algemene ledenvergadering 3 sept 2017

Geschreven door weberedactie. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Het bestuur van de vereniging ‘Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht’ (hierna: vereniging) nodigt alle leden uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen, die gehouden zal worden op 3 september 2017 om ca. 11.30 uur (na afloop van de kerkdienst) in de Palm, Van der Palmstraat 1, Papendrecht.Deze vergadering is het gevolg van het feit dat op de algemene ledenvergadering van 20 augustus 2017 het volgens artikel 14 lid 2 van de statuten vereiste aantal leden (quorum) niet aanwezig was.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter van de vereniging de heer C.H. Pruim.
  2. Toelichting bij het voorstel (zie ook hieronder)
  3. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  4. Stemming over het voorstel.

Volgens de statuten is het voorstel aangenomen met drie/vierde van het aantal stemmen van de aanwezige leden.

 

Toelichting

De vereniging heeft haar taken in feite sinds 1965 overgedragen aan de hervormde gemeente, die sindsdien deze taken als enige uitvoert. Na een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering van 29 januari 2017 heeft de feitelijke overdracht ‘om niet’ aan de hervormde gemeente van alle activa en passiva van de Vereniging, waaronder begrepen het woonhuis (pastorie) met verder bijbehoren aan de Van der Palmstraat 5 te 3351 HA Papendrecht, kadastraal bekend gemeente Papendrecht sectie A nummer 3467, groot vijf are en veertig centiare, plaatsgevonden. Op 23 maart 2017 is de akte van taakoverdracht en levering verleden voor notaris R.H. Breedveld van BSM Notarissen te Leiden.

Voorstel

Het bestuur van de vereniging legt daarom het volgende voorstel ter stemming aan u voor:

1    het ontbinden van de vereniging per 1 oktober 2017.

Namens het bestuur van de vereniging,

Evert Wisgerhof (secretaris)