Blog

Toelichting Liturgie voor de erediensten vanaf 3 december 2017

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Uitleg

De commissie Eredienst & Liturgie, samengesteld uit de breedte van onze gemeente, heeft naar aanleiding van de vele opmerkingen rondom de aanvang van de dienst een voorstel geformuleerd,

dat door de kerkenraad is overgenomen.

Uitgangspunt aanvang:

Het is altijd het uitgangspunt van de commissie geweest om de tijd naar de dienst toe te gebruiken

als voorbereiding Deze voorbereiding omvat twee elementen: ontmoeting van elkaar als

gemeenteleden en verstilling ten behoeve van de ontmoeting met onze Heer. Om beide aspecten een

plek te blijven geven, heeft zij het volgende voorgesteld:

 

Tot ca. 09.50u. is er gelegenheid voor ontmoeting. Van 09.50u. vangt de organist aan met het spelen van een lied dat ons voorbereidt op de dienst. Het markeert de overgang van ontmoeting naar de verstilling.

 • Vanaf het moment dat de organist om ca. 09.57u. stopt met orgelspel, bereidt de gemeente zich in volledige stilte voor op de dienst. Ondertussen bereiden kerkenraad en predikant zich biddend voor.
 • Om 10.00 uur komt de kerkenraad en de predikant binnen. De predikant krijgt een handdruk en gaat vanaf dat moment de gemeente voor.
 • De predikant opent met het uitspreken van de bemoediging dat de gemeente bijeen is in Naam van de HEER, die alles geschapen heeft en daaraan trouw is.
 • Vervolgens wordt de gemeente begroet in naam van haar Heer, Jezus Christus. Dit sluit aan bij God die scheppend de eerste is geweest die is gaan spreken. God heeft het eerste woord.
 • De mededelingen blijven onveranderd geplaatst voor het slotlied en de zegen.
 • Vanaf volgende week zondag ontvangt u via de mail de weekbrief met mededelingen. Een papieren versie ligt klaar op zondagmorgen, mocht u geen mail (kunnen) ontvangen. Geen mailadres bij ons bekend, laat het weten aan onze scriba, Wim van der Linden.
 • Voor ontmoeting is ook na de dienst ruimte. Deze gelegenheid faciliteren wij graag met ruimte voor een kop koffie. Voor een kort gesprek, of het maken van een afspraak zijn de predikant en verschillende kerkenraadsleden aanspreekbaar.

De gehele liturgie zoals deze veranderd is sinds oktober 2017 blijft met de voorgestelde aanpassing als hierboven           geformuleerd gehandhaafd tot in ieder geval de eindevaluatie. Deze staat gepland voor 16 april 2018.

Ondertussen nodigen wij u uit uw ervaringen met ons te blijven delen. Die zullen meegenomen worden in de eindevaluatie. Aanspreekbaar daarvoor zijn:

 • Tycho Jansen (vz)
 • Ard van der Rhee
 • Werner Boerman (secr.)
 • Els Oostra
 • AndrĂ© de Jager (hoofdorganist)
 • Monica de Geus
 • Jolanda van Blijderveen (musicus)
 • Eva Boer
 • Leo de Borst
 • Johan Duijster (predikant)

Namens de kerkenraad

Pieter de Vos (preses)