Blog

Uitnodiging gemeenteavond

Geschreven door scriba Bethlehemkerk. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

uitnodigingUitnodiging gemeenteavond 24 januari                                                                           

De kerkenraad heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw Beleidsplan voor de komende vier jaar. Dit is niet alleen een kerkordelijke verplichting, maar wij vinden het zelf ook heel zinvol om met elkaar en met u als gemeente vast te stellen wat onze doelen zijn en hoe we daaraan willen werken.

Daarnaast was ook een actualisatie van de Plaatselijke Regeling nodig, niet alleen om die te laten aansluiten bij de vernieuwde kerkorde van de PKN, maar ook omdat de organisatie van het bestuur van onze eigen gemeente is gewijzigd.

agendaUiteraard willen wij u als gemeente bij dit proces betrekken. Daartoe organiseren wij op 24 januari een gemeenteavond in De Palm. Beide concepten zullen dan worden toegelicht en er is volop gelegenheid om hierop te reageren. De concept-stukken zijn vanaf 17 januari te vinden op de website van de kerk en kunnen eventueel ook worden verkregen via de scriba. Na deze gemeente-raadpleging zal de kerkenraad naar verwachting in haar maart-vergadering de stukken vaststellen.

Naast deze twee stukken staat er nog een derde punt op de agenda: hoe gaan wij in de toekomst om met de Nieuwjaarsdienst. Dit is al sinds jaren een GKW-dienst die in de Morgenster wordt gehouden. De voorkeur gaat er naar uit om deze dienst niet meer op 1 januari te houden maar de bezinning op de start van het nieuwe kalenderjaar te verplaatsen naar de 1e zondag van het nieuwe jaar.

U bent van harte uitgenodigd! We beginnen om 20.00 uur.

Wim van der Linden, scriba Bethlehemkerk