Blog

Bij de dienst van 24 februari in de Bethlehemkerk

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Hoe zit het met ons geloof als we ouder worden? Krijgen we meer haast? Of is de vaart eruit? Heeft ons geloof op den duur ook een rollator nodig? Of nog anders: een rolstoel? Oude Testament belangrijkLijdt ons geloof aan een geestelijke vorm van aderverkalking? Wat doet het met ons geloof als de dag aanbreekt dat de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten kromgebogen voortgaan, de maalsters langzaamaan verdwijnen, de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun lied versterft.

Prediker beschrijft het ouder worden uitzonderlijk po√ętisch. Maar is oud worden wel zo mooi als hoofdstuk 12 van Prediker po√ętisch beschrijft? 

Hoe kunnen geloof en oud worden samengaan?

Thema: Top down geloven.

Hartelijk welkom in deze dienst.

Lithurgie:

DIENST VAN VOORBEREIDING

Voorbereidend orgelspel

Lied van voorbereiding
10.000 Redenen (Opw. 733 - combo)

Verstilling

Aanvangspsalm: (N.B. gemeente gaat staan!!!)
Psalm 91 vs. 1

Bemoediging en groet

Klein Gloria ~ Lied 195

Welkom en inleiding op de dienst

Gebed

Zingen: Heer, ik komt tot U (HH 275)

 

Genadeverkondiging

Aanmoediging tot leven

Antwoordlied: Groot is uw trouw , o Heer (Lied 885 - combo)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de dienst van het Woord

KND
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat

Zingen: wil je wel geloven (Lied 923)

Kinderen onder naspel naar nevendienst

Schriftlezing(en)
- Prediker 11: 8 - 12: 8

Antwoordlied: Heer, wijs mij uw weg (HH 420 vs. 1 en 3 - combo)

Schriftlezing(en)
- Lucas 2: 36-38

Antwoordlied: Heer, wijs mij uw weg (HH 420 vs. 4 - combo)

Verkondiging met thema: Top down geloven

Muzikale meditatie
Old And Wise (Alan Parsons Project - combo)

Collecte: Inzameling van de gaven.

Pastorale mededelingen

Gebeden ~
danken over de gaven
voorbede
stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Slotlied - Lied 800 vs. 1, 2, 3 en 4

Wegzending en Zegen

Amen (1x)

Uitleidend orgelspel