Blog

De Bijbel verandert jou!

Geschreven door De ZWO-commissie. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Opbrengst ZWO-collecte 18 augustus naar Brazilië

Wat heeft de Bijbel je te zeggen als je land is afgenomen, als je slachtoffer bent van huiselijk geweld of als je lijdt onder extreme armoede? Dat zijn vragen van mensen in Brazilië.

Het CEBI (Centrum voor Bijbelse Studies), partnerorganisatie van Kerk in Actie, brengt de Bijbel dichtbij de meest kwetsbaren in de Braziliaanse samenle- ving. 'Dankzij het CEBI mocht ik ontdek- ken hoe je de Bijbel kunt lezen op een manier die gericht is op jouw dagelijkse leven’, aldus de Braziliaanse Janeide Lavor da Silva.

Het CEBI geeft bijbelstudieboekjes uit. In kleine groepen lezen mensen samen de Bijbel en dagen elkaar uit die toe te passen op hun eigen leven. De Bijbel wordt een steun in de dingen van alle dag. De organisatie bereikt jaarlijks 260.000 mensen via 80.000 vrijwillige groepsleiders. Kerk in Actie ondersteunt dit project in Brazilië van harte. We bevelen de collecte voor het zendingswerk van Kerk in Actie, waarmee ook het CEBI wordt gesteund, daarom graag bij u aan.

De ZWO-commissie.