Blog

‘De Ontmoeting’ in de startblokken

Geschreven door Peter de Jong. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Zondag 15 september is de start van het nieuwe seizoen 2013/2014 voor soos ‘De Ontmoeting’, direct na de morgendienst in een van de zalen van de Bethlehemkerk. Er is door diverse trouwe bezoekers echt naar uitgekeken! De heer Arie Diepenhorst zal een korte inleiding houden met als thema ‘Missionaire kerk‘. In de nieuwe uitgave Vorming & Toerusting 2013/2014, zie ook de laatste editie van de Schakel, wordt duidelijk uiteengezet wat deze soos inhoudt en doet.

Verder zal op de startzondag van 8 september de soos gepresenteerd worden door een aantal trouwe bezoekers onder de slogan ‘Soos De Ontmoeting biedt u een appeltje voor de dorst aan! Willen jullie dit met ons delen?‘ Wij hopen en vertrouwen op een druk en waardevol seizoen!

Namens de werkgroep Ouderenbeleid, Peter de Jong