Blog

De Heer weent

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Op zondagmorgen 6 november gaat ds. Henk Talsma voor in de Bethlehemkerk. Thema van de dienst in "Dominus flevit (De Heer weent)". We lezen Lucas 19:41-48 waarin Jezus weent over het lot van Jeruzalem. De stad zal met de grond gelijk worden gemaakt. 

 

Liturgie

Voorganger: Ds Henk Talsma
Organist: Andre de Jager
Lector: Danny Nispeling

 • Intochtslied: 84:1,2
 • Votum en groet
 • Zingen: 84:4
 • Kyriegebed
 • Glorialied :412:1,2,3
 • Gebed om Heilige Geest
 • Kindernevendienst
 • Schriftlezing: Jes. 1:18-26 en 2 Tess. 2:13 - 3:5
 • Zingen:756:1,2,3
 • Schriftlezing: Luc. 19:41-48
 • Zingen:756:4,5,6,7,8
 • Preek
 • Zingen:840
 • Collecte
 • Dankgebed
 • Zingen:968:2,3,4
 • Zegen