Blog

Bazaar 2016

Geschreven door Rokus Veth. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Om de 2 jaar is er begin oktober een bazaar in de Palm. En dit jaar is het dan weer zover. Het duurt weliswaar nog wel even maar op de achtergrond zijn er al diverse vergaderingen over geweest. We kunnen u  nog niet precies vertellen wat er allemaal staat te gebeuren maar dat hoort u uiteraard in de loop van de tijd. Het is wel handig om vrijdagavond 7 en zaterdag 8 oktober te markeren in uw agenda.

Zoet als honing

Geschreven door ds. R. Visser. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Rob VisserDs. Rob Visser uit Amsterdam gaat zondag 20 december voor in de morgendienst in de Bethlehemkerk. Het thema is "Zoet als honing". Lezingen zijn uit de eerste hoofdstukken van Ezechiël. Daarin wordt verteld over het boek van God, dat zo zoet als honing smaakte. Van harte welkom, namens de kerkenraad van de Bethlehemkerk.

Meepraten over missionair gemeente zijn

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

De werkgroep Missionaire Gemeente van de Bethlehemkerk heeft een aantal concrete activiteiten gedefinieerd voor 2016. Bevordering van onmoetingen en het zichtg=baar maken van het werk van de kerk staan daarin centraal. Inmiddels worden de eerste concrete stappen gezet, namelijk publicitaire ondersteuning van het werk van de ontmoetingsactiviteit "Koffie met een oortje" en het organiseren van deelneme van de Bethlehemkerk aan NLdoet op 12 maart. WE zijn nog volop in gesprek over dezew en andere mogelijke activiteiten. Heeft u ideeën of andere inbreng, schroom dan niet om ze ons te melden. Bel of mail naar missionair ouderling Pieter de Vos, (1084) 685440 of info@pieterdevos.nl. Welkom!

Geloven in delen. Juist nu!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

In de dienst van 29 november 2015 is de collecte bestemd voor Noodhulp vluchtelingen via Kerk in Actie. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Ze komen uit conflictgebieden als Syrië, Afghanistan of Somalië. De meeste vluchtelingen (86%) worden in de regio opgevangen. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in bijvoorbeeld Libanon, Jordanië, Irak en in Syrië zelf met voedsel, gezondheidszorg en huisvesting.