Blog

Zout der aarde, licht van de wereld

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Morgendienst zondag 1 februari in de Bethlehemkerk. Zondag 1 februari is de jaarlijkse zondag van het Werelddiaconaat waarin we in de dienst een specifiek project zullen steunen voor mensen elders ter wereld in nood. Een van de diakenen van de Bethlehemkerk zal het project in de dienst toelichten. Thema is: Zout van de aarde, licht van de wereld.

Vissers van mensen

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

En Jezus zei tot hen: 'Komt achter Mij en ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. En zij lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem' (Marcus 1:17,18). Het ambacht 'vissen' komt in de Bijbel veel voor. De eerste leerlingen van Jezus waren vissers.

Toerusting gemeente groeigroepen

Geschreven door Kees Kraaijeveld. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

Woensdag 21 januari was er een toerustingsavond. Deze avond was leerzaam, gezellig, en had ook een heel ander karakter dan voorgaande keren. Tycho Jansen had de leiding en heeft een korte toelichting gegeven over de nieuwe invulling van de avond.

Mijn kerk…?

Geschreven door Huib van der Leeden. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

kerkbalansMijn kerk is een gemeenschap waarin we leren goed samen te leven en te bidden. Een plek waar we horen vertellen over het evangelie en ook andere mensen kans geven deel uit te maken van deze gemeenschap om zo tot God te komen. Het betekent dat God mensen bijeenroept, overal vandaan, om zo een gemeenschap te vormen, kinderen van God, ledematen van Christus. Samen vormen we de kerk: Christus is het hoofd, wij zijn lichaam.
De kerk behoort Gods aanwezigheid te zijn onder de mensen. De kerk is de plek om samen de eredienst te vieren en te luisteren naar Zijn Woord. Het is ook de plek voor belangrijke momenten in ons leven: doop, belijdenis, huwelijk, rouw. Van mijn kerk mag worden verwacht dat aandacht wordt besteed aan zieken, jongeren en ouderen, kansarmen en eenzamen.
De kerk is bij uitstek een plek waarbij we ons individuele belang overstijgen. Het is een plek waar je elkaar ontmoet en bemoedigt, samen lacht en samen huilt. Mensen halen hun inspiratie uit de kerk en passen die toe buiten de kerk. De kerk dat zijn we zelf; we mogen ons daarvoor inzetten. We hebben iets waarop we altijd kunnen terugvallen. Op God en op mensen in de kerk, op betrokkenheid en verbondenheid. Veel mensen kunnen dat goed gebruiken, ook mensen die niet in God geloven.
‘Mijn kerk… ? Mijn kerk in balans‘: de kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk.

Beroepingswerk van start

Geschreven door Corrie Middelkoop. Gepost in De Bethlehemkerk Nieuws.

De Bethlehemkerk heeft groen licht van de PKN gekregen om opnieuw een fulltime predikant te beroepen. In de kerkenraadsvergadering van 16 december is de profielschets van de gemeente en van de te beroepenpredikant besproken en vastgesteld. De profielschets bevat een aantal belangrijke uitgangspunten.