Blog

Middagviering De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Uncategorised.

Zondagmiddag 4 september om 17.00 uur starten we met de maandelijkse MiddagVieringen in De Morgenster. Er is voor dit nieuwe seizoen een aantrekkelijk programma gemaakt, voor elk wat wils. Dus is er alle reden om…, ja, vul het zelf maar in. We starten het seizoen met een van de kleine profeten, deze keer Micha, nader te belichten. Micha kennen we vanuit de Adventstijd met de woorden: ‘En gij Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder…’ Micha is maar een klein boekje, zeven volle hoofdstukken. Willem Barnard schreef: ‘Micha heeft... van heil en onheil gesproken, van heilige én onheilige dingen, woorden, daden. Hij toornt en troost, windt zich op, keft van wanhoop, koert van toegenegenheid, geeft moed. Alleen hij sust en soest niet. Het is alles even… actueel’. Nu we geen wijdlopige, breed uitgedijde kerk meer zijn die het breed kan laten hangen, lijken we een kleine samenzwering: tegen de valse profetie die volop in de schappen ligt. Criterium voor vals/niet vals is in dit geval: ‘Recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’. (6:8) We liggen onder vuur van alle tegenspraak. Laten we elkaar trainen om kleine profeten te zijn. Alle reden dus om… De Werkgroep MiddagVieringen