Blog

Helpen waar geen helper is

Geschreven door Erik Logtenberg. Gepost in Algemeen Nieuws.

Het is al weer een tijdje geleden dat de diaconie van De Morgenster en de Bethlehemkerk een hulpgroepje hebben opgezet. Dit hulpgroepje is voor gemeenteleden,die niet op anderen kunnen terugvallen en wel graag geholpen worden bij bijvoorbeeld een wandelingetje en/ofeen boodschap doen. Ook is het mogelijk iemand naar het ziekenhuis te rijden. Deze zorg heeft een tijdelijk karakter, het  is niet de bedoeling dat de thuiszorg of andere instanties vervangen worden. Mocht er een hulpvraag zijn kunt u, via uw wijkpredikant, ouderling of pastoraal medewerker, dit kenbaar maken en zij kunnen de hulpvraag dan doorspelen aan de diaconie.

Donderdagmiddagdochter

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Stevo Akkermanover verlies en een ‘geloof met gaten’
Op woensdag 17 februari organiseren de Alblasserdamse Ontmoetingskerk en Havenkerk en de Papendrechtse Bethlehemkerk en Morgenster een avond in cultureel centrum Landvast te Alblasserdam. Journalist (Trouw) en schrijver Stevo Akkerman komt spreken en wordt geïnterviewd over zijn autobiografische roman Donderdagmiddagdochter.

Senioren welkom!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Op dinsdag 16 februari in de Morgenster en op vrijdag 19 februari in de Bethlehemkerk zijn de senior-gemeenteleden van harte welkom. In de Morgenster laat gemeentelid Piet de Winter een aantal gedichten horen en geeeft ds. Piet vanDie toelichring. In de Bethlehemkerk zijn vooral de wijken van ouderlingen Adrie Slooijer (wijk 2) en Riet Bakker en van pastoraal medewerkers Hille van der Eijk (8), Gerard Wemmers (14), Gerda Regeer (17) en Nel Teeuw (18) welkom evenals de senioren uit de vacante wijk 11. Op beide bijeenkomste staat vooral de onderlinge ontmoeting centraal. Van harte welkom! 

Taizé - Wait for the Lord

Geschreven door Lisanne Andeweg. Gepost in Algemeen Nieuws.

5856218776 0c60c37f8fOp zondag 6 maart heeft u weer de mogelijkheid een Taizé-gebed mee te maken. In de middag om 17.00 uur zal dit gebed plaatsvinden in de Morgenster. Dit gebed is een mooie gelegenheid om stil te staan ter voorbereiding op Pasen, een moment van rust in het drukke leven. Het thema van dit gebed: Wait for the Lord. Dit thema is gekozen naar aanleiding van de veertigdagentijd.
De veertigdagentijd is een tijd van inkeer; een tijd van voorbereiding op het lijden van Christus. 
Maar deze tijd wordt ook verlicht door het uitzicht op de vreugde van Pasen. Ter voorbereiding op het gebed laten we u graag kennismaken met een aantal liederen de komende weken.

Bazaar in oktober

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

bazar bethlehemkerk 5Om de twee jaar is er begin oktober een bazaar in De Palm. Noteer alvast vrijdagavond 7 en zaterdag 8 oktober in uw agenda. Mogelijk wilt u er zijn als bezoeker, mogelijk ook als medewerker. Hoe dan ook, u kunt ons alvast helpen met het sparen van spaarpunten (DE bijv.), bonnenboekjes, kassabonnen e.d. van bijvoorbeeld de Landwinkel, bakkerij ’t Stoepje, slager Vis en bakker Vlot. U kunt deze inleveren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk. Wij kunnen daar prijzenpakketten van maken. Ook kunt u bij het opruimen van uw huis, schuur of garage de voor u overbodige artikelen, die nog in goede staat en schoon zijn, aan de bazaar geven. Inleverdata hoort u nog.
De berichtgeving loopt zoals gebruikelijk via ons kerkblad De Schakel. We zijn van plan daarnaast ook gebruik te maken van een digitale nieuwsbrief. Om te inventariseren of daar belangstelling voor is en opdat we u gericht mededelingen kunnen doen, vragen we of u zich daarvoor wilt aanmelden via het e-mailadres van de bazaarcommissie: bazaarbethlehemkerk@gmail.com