Blog

Herboren

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We leggen ons oor te luisteren op de eerste brief van Johannes. Het is een brief met warme, maar ook grote woorden. Johannes wil laten zien wat de boodschap van Jezus met mensen wil doen. Hij spreekt dan niet alleen over geloof, maar ook over ‘geboren worden‘. Een door Jezus geraakt gelovige is iemand die uit God geboren is.

Ondergaan en opstaan

Geschreven door ds. Piet van Die en ds. Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

PasenOchtenddienst 5 april Paasmorgen De Morgenster. Een feestelijke morgen: Pasen! Jezus is opgestaan. We hebben hem in de afgelopen weken gevolgd op zijn weg naar Jeruzalem. Op deze morgen vieren en belijden we dat hij door de dood heen naar het leven is gegaan. De Paasliederen op deze dag jubelen het uit.

Koning in de periferie

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ochtenddienst Palmzondag 29 maart De Morgenster. Op Palmzondag horen we elk jaar hoe Jezus als een koning Jeruzalem binnengereden wordt, maar het is wel een povere koning. En dan: als hij er eenmaal is… ja, je zou zeggen: dan volgt misschien een climax, maar er komt een anticlimax.

Vijfde zondag in de Veertigdagen - De Morgenster

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

GraankorrelsOp deze vijfde zondag in de Veertigdagentijd lezen we uit het evangelie volgens Johannes. Over Grieken die verlangen Jezus te zien. Over graankorrels, sterven en ondergaan. Over moeite met de weg die Jezus moet gaan. Johannes maakt het ons niet gemakkelijk, zijn woorden zijn niet altijd eenvoudig te begrijpen. We proberen te verstaan wat hij zegt, omdat we Jezus willen 'zien met ons hart'. Dat is dan ook het thema van de dienst. Natuurlijk is ook Eef er weer, bij het project van de kindernevendienst. Misschien komen we ook haar opa weer tegen? Van harte welkom!

Wonderen – ze zijn de wereld (niet) uit

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

mk intro 3 250x978Ochtenddienst zondag 15 maart De Morgenster. Het verhaal over de wonderbare spijziging is een overbekend verhaal. Kennelijk is het ook een kernthema, althans bij Marcus en Matteüs, want die vertellen twee keer een dergelijk verhaal! Deze zondag lezen we de versie van Johannes (6: 4-15).