Blog

Uit je comfortzone ....

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In de dienst van 12 juli zwaaiden we de Moldaviëgangers uit. Ze stappen op 18 juli in het vliegtuig naar Moldavië om daar vrijwilligerswerk te doen. Ze stappen - vrijwillig en vol vertrouwen - uit hun comfortzone, uit al het vertrouwde en veilige. In de dienst dachten we na over die comfortzone, over vrijwillig én gedwongen daaruit stappen. We zochten naar woorden in de Bijbel die ons helpen bij het overschrijden van grenzen en vonden die in het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Van hen leerden we dat uit je comfortzone stappen mooie ontmoetingen kan opleveren. 

Als een lopend vuurtje!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Pinksteren. De Geest gaat als een lopend vuurtje door Jeruzalem. Kan diezelfde Geest ook ons nog raken en inspireren? Zodat we de aanstekelijkheid van de boodschap van Jezus zien? En misschien zelfs zelf een lopend vuurtje worden? Dat mag onze hoop en ons gebed zijn.

Preek op Paasmorgen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Christus is opgestaan! De Paasboodschap bij uitstek. Op deze Paasmorgen - met belijdenis en doop - komt die juichkreet ons tegemoet vanuit Romeinen 6. Daar horen we zelf in de beweging van ondergaan en opstaan worden meegenomen. Met Christus ondergaan én opstaan. Dan is het pas echt Pasen!

Zien met je hart - preek op de vijfde zondag van de Veertigdagen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Johannes schetst het beeld van de graankorrel als uitleg van de weg die Jezus moet gaan. Vol overgave gaat Jezus die weg, al laat hij in dit bijbelgedeelte ook zien dat hij kwetsbaar is. Een flits van de menselijkheid van Jezus, een indrukwekkend moment in het evangelie. We lazen Johannes 12: 20-33.

Dat smaakt naar meer!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In de morgendienst van 8 februari vierden we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Met een verhaal over een maaltijd uit Marcus 6, over de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Met gedachtes bij de actualiteit in de kerk van afgelopen week. Wat schrijft Marcus een prachtig verhaal! Het voedt ons in onze bezinning op de Maaltijd.