Blog

Krachtig Paasgeloof      

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Emmausgangers‘En het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging’ (Lucas 24:15). Deze tekst komt uit het bekende verhaal over de verschijning van de Opgestane Heer Jezus Christus aan de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35). Het is een schitterend Paasverhaal. Emmaüs…
Drie verschillende dorpen in het huidige Israël claimen het dorp te zijn waar de leerlingen op die bepaalde zondag naartoe gingen. In elk dorp staat er dan ook een kerk die gebouwd is op de plaats waar het huis van Kleopas zou hebben gestaan. Drie archeologische opgravingen bevestigen dat het juist op die bepaalde plaats moet hebben gestaan. Drie verschillende dorpen!

Veel belangrijker dan de exacte locatie is dat het Emmaüs waar de Bijbel over spreekt (geestelijk gesproken) overal kan zijn. Emmaüs bevindt zich overal, daar waar het hart van gelovige mensen brandt (Lucas 24:32). Emmaüs is daar waar Christus leeft. Het Emmaüs van het Evangelie is niet in de stenen van een of andere archeologische opgraving. Na Pasen lezen we in de Bijbel dat Jezus verschijnt als de Opgestane Heer aan de discipelen, aan Maria en ook aan die twee Emmaüsgangers. Een mooie boodschap heeft dit verhaal: ongemerkt is Christus naast ons op onze levensweg. Hij begeleidt onze tocht door het leven. Onzichtbaar is Hij aanwezig ook in ons leven, maar wij herkennen Hem vaak niet. Net zoals de Emmaüsgangers kunnen ook wij een ontmoeting krijgen met de verrezen Heer. Dan gaat er ook wat bij ons leven en gaat er wat van ons uit.
‘Onmiddellijk stonden zij op en keerden naar Jeruzalem terug’ (Lucas 24:34) lees je aan het eind van het verhaal. Een prachtig evangelie: Zij die terneergeslagen vertrokken, keren begeesterd terug. Moedeloos waren zij weggegaan; nu ziet alles er heel anders uit. Jezus heeft voor hen nieuwe mogelijkheden geopend. Jezus zelf, de Opgestane, leidt ons op de weg van het Paasgeloof. Als wij het niet meer zien zitten, komt Hij ons achterna en gaat Hij de weg met ons mee. Van Hem zullen wij kracht ontvangen om naar de wereld terug te keren en getuigenis af te leggen van zijn opstanding. De Heer leeft! Dat geeft hoop en alles krijgt zin. Ook al lijkt Hij na dit samenzijn en ook bij andere verschijningen aan de discipelen te zijn verdwenen, uit ons zicht, Hij is elke dag dichtbij elk mens:
‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen, wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen’ (Gezang 234:1, J.W. Schulte Nordholt, oude Liedboek).

ds. Henk Talsma