Blog

Collecte Kerk in Actie Pinksterzending 4 juni 2017

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

 kia4617 0kia4617 1

 

 

Persoonlijke verhalen

In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Teyocoyani geeft ook trainingen in de plaatsen zelf. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani gelovigen hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak.

‘Politieke verschillen overbruggen’
kia4617 2Al toen Secundino García Rocha (46) in 1995 begon met zijn eerste training van Teyocoyani, zei hij dat hij zijn volk wilde helpen. “In deze gewelddadige samenleving wil ik de gemeenschap versterken. Door de trainingen ben ik me ervan bewust geworden hoe ik mijn gemeenschap kan dienen. Ik wil dat jonge mensen groeien in geloof. Ik wil ze ook overtuigen van de noodzaak van een opleiding. Mijn eigen kinderen stimuleer ik om een opleiding te volgen, ik wil niet dat ze slaven van anderen worden. Ik heb ook geleerd om politieke verschillen te overbruggen. Ik heb meegedaan aan een aantal nationale cursussen van Teyocoyani, zoals over vrouwen in de Bijbel, over Exodus en over de brieven van Paulus. Sinds 2000 volg ik ook alle cursussen in onze gemeente, zoals 'Zorg voor de schepping', 'Bijbelleesmethodes', 'Spiritualiteit van de Mensenrechten'.
Ik heb veel te danken aan de trainingen. De adviezen, de ondersteuning en het vertrouwen van het team hebben mijn betrokkenheid bij de kerk vergroot. Dankzij de cursus heb ik inmiddels ook veel vrienden in andere parochies. Ik heb bovendien geleerd om de Bijbel niet alleen letterlijk te lezen, maar ook op zoek te gaan naar de theologische boodschap. Dat is voor mij van cruciaal belang geweest. Voordat ik de trainingen had gevolgd, bestudeerde ik de Bijbel ook, maar toen begreep ik er niet veel van. Nu voel ik veel meer liefde voor de Schrift. Ik wil in Gods dienst blijven werken tot Hij me tot zich neemt. Ondertussen ga ik door met mijn opleiding.

‘Groeien in je leven en in geloof’
kia4617 3Elvin Antonio Urrutia Lara is 32 jaar en werkt al zes jaar in zijn parochie, momenteel als coördinator. Toen hij zijn eerste training van Teyocoyani kreeg, was hij meteen enthousiast. “Niet alleen de manier van lesgeven sprak me aan, ook de verschillende thema’s boeiden me. Het eerste thema dat me opviel, was ‘Zout en licht van de wereld’. Ik vond het heerlijk om daar een training over te volgen. De nationale cursussen hebben mij geholpen om mijn leven te vormen. Ik zag bijvoorbeeld steeds meer het belang in van het gezin en het huwelijk. In 2011 ben ik getrouwd, mijn vrouw en ik hebben nu twee dochters. Het was voor mij indrukwekkend om te ervaren hoe vriendschappelijk het team omging met ons, boeren. Tijdens de trainingen is er geen onderscheid tussen personen. We vormen een uitgebreide familie waar mensen met heel verschillende levens en denkwijzen bij horen. Inmiddels ben ik bevriend met mensen in verschillende delen van het land. Dankzij de trainingen ontdekken wij allemaal meer over de persoon van Jezus en de betekenis van het Evangelie.
Ik ben tien jaar lang alcoholist geweest, maar ik voel me nu betrokken bij de kerk. De trainingen en mijn werk hebben me geholpen het kwade te overwinnen en mijn persoonlijke leven en mijn huwelijk in evenwicht te brengen. De trainingen hebben grote invloed op de gemeenten: wij kunnen onze kerk en de samenleving nu beter van dienst zijn. Ik zie dat veel mensen groeien, in hun leven en in hun geloof. Er zijn ook meer mensen die zich inzetten. Zij zijn actief in het sociale leven en in het onderwijs. De trainingen betekenen een stimulans voor de hele regio. Ik heb bewondering voor de mensen van Teyocoyani. Ik wil hen bedanken omdat ze zich zo voor ons inzetten. Moge de Here Jezus ze blijven vullen met een overvloed aan wijsheid voor het pad van de vorming.”

We leren om conflicten op te lossen
kia4617 4Simona Calero Zepeda (59) kreeg voor het eerst een training van Teyocoyani in 1996, toen het bisdom alle parochies wilde trainen. De workshops betekenen een belangrijke steun voor haar. “Ik kom altijd geïnspireerd bij de workshops in onze gemeente vandaan, ik zit dan vol energie om verder te gaan. Ze betekenen vernieuwing en transformatie. Ze helpen ons om te praten over ons dagelijks leven en om conflicten op te lossen. Ook de nationale workshops stimuleren mij. Het zijn zeer rijke studies, die verdieping geven. Ze helpen mij om actief lid van de kerk te blijven. Mijn kinderen hebben het dorp verlaten. Een voor een zijn ze naar Managua gegaan om werk te zoeken. Ze konden niet begrijpen dat ik hier wilde blijven. Maar ik wil dat omdat de studie mij helpt om mijn gemeenschap te dienen. Mijn gevoel van eigenwaarde wordt erdoor vergroot. Ik heb mijn verlegenheid overwonnen en voel me net zo belangrijk als mensen die schrijven of een academische graad hebben. Door veel in de Bijbel te lezen, heb ik beter leren lezen. Ik schrijf nu liederen over, om ook beter te leren schrijven.
Ik ervaar dat God niet alleen rechtvaardig is, maar ook barmhartig en liefdevol. Hij wil ons harde leven verbeteren. Soms voel ik me depressief doordat ik me eenzaam voel, maar als ik kijk naar Teyocoyani en de gemeenschap om mij heen, voel ik me weer moedig. Ik wil vooruitkijken, ik wil verdergaan. Ik kan niet alles wat ik heb geleerd en het vertrouwen van het team weggooien. We mogen de solidariteit van degenen die ons helpen, niet verloochenen. Ik wil de mensen van Teyocoyani bedanken voor hun tijd. In zijn grote, grote wijsheid heeft God hen gestuurd zodat wij ons kunnen ontwikkelen. Het is ze gelukt om eenvoudige en onwetende mensen heel veel mee te geven. Dat is amper in woorden uit te drukken. Als ik op een dag te horen krijg dat ze weer vertrekken, zal een grote leegte betekenen. Ik wil dat ook de nieuwe generaties de mogelijkheid krijgen om te leren en om onze geschiedenis te verbeteren.”

Ik ervaar meer zelfvertrouwen
kia4617 5“Toen ik vorig jaar de verantwoordelijkheid kreeg in onze gemeenschap, wezen mensen me aanvankelijk af”, zegt Darling Antonio García Navarro (28). Maar ook al stuitte hij op weerstand, hij kreeg wel steun van de kerkelijke leiding. “Mijn eerste doel was dat mensen zich met elkaar zouden verzoenen. Onze gemeenschap werd namelijk al lange tijd verdeeld door roddels. Daarom hebben we om te beginnen een bijeenkomst gehouden om mensen met elkaar in gesprek te brengen. De deelnemers dachten dat we bij elkaar kwamen om iets te organiseren. Toen duidelijk werd dat het om iets anders ging, viel er een grote stilte. Uiteindelijk hebben we tijdens die bijeenkomst een eerste stap genomen in de richting van communicatie.
De trainingen van Teyocoyani geven mij veel kracht. Ze helpen mij verder bij allerlei aspecten in het leven. Ze inspireren me om in de Bijbel te lezen en dat helpt me weer om negativiteit en ontmoediging te overwinnen. Vroeger sloeg ik mijn vrouw en dronk ik veel sterke drank. Nu uit ik mijn liefde en behandel ik mijn vrouw en kinderen met meer respect en toewijding. Ook dat heb ik geleerd tijdens de trainingen. Ik ben erg enthousiast over de nationale workshops. Ik heb aan de Heer gevraagd of Hij mij steeds meer wil vormen en of ik de gemeenschap steeds beter mag dienen. Ik heb mijn school nooit afgerond, ook bijbelse scholing heb ik nooit gekregen. Maar tijdens de trainingen heb ik veel geleerd, bijvoorbeeld over Job, Jona, de schepping, Adam en Eva. Door het verhaal van Mozes realiseerde ik me dat ik mijn werk niet alleen hoef te doen.
Ik heb nu meer zelfvertrouwen: als mensen uit de gemeente me een vraag stellen, durf ik die te beantwoorden. En als ik geen antwoord weet, zeg ik dat gewoon en zoek ik daarna uit welk antwoord ik kan geven. Ook als ik bid, ervaar ik dat ik gegroeid ben. God komt met concrete antwoorden als ik Hem iets vraag. Ik vind het belangrijk om geen onheilspellende preken te houden. Ik leg er de nadruk op dat God genadig is. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit vol moet houden. Ik wil graag verder studeren, ik doe er alles aan om dat voor elkaar te krijgen.”

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!