Blog

Startzondag BK & MK op d.d. 10 september

Geschreven door Webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

Kerkproeverij, een open huis

Startzondag 2017Het nieuwe kerkelijke seizoen staat voor de deur.

Gemeenteleden, commissies en werkgroepen zijn hopelijk, al weer enige tijd bezig met de programma’s voor het komende winterseizoen.

Op zondag 10 september beginnen we met een startdienst, onder leiding van   ds. Johan Duijster (BK) en ds. Piet van Die (MK). Ook “Broodhuis” zal aanwezig zijn om deze dienst tot een “feestelijke” te maken!

Direct aansluitend aan de dienst, bent u ook allemaal welkom in De Palm, waar u kunt proeven en genieten van traditionele “Koffietafel mét !!”

Het jaarthema van de PKN is  “ Kerkproeverij, een open huis ”.

Een opdracht voor U is, dat u “nieuwe mensen” mee brengt, op deze dag naar deze kerkdienst. Zij zijn dan, in deze dienst, speciaal bij ons te gast, en laten hen ook kennismaken, van wat voor activiteiten er, ook

rond de kerk plaatsvinden.

(Kijk voor meerdere tips op de website:  www.protestantsekerk.nl/startzondag )

We hopen onderling ook met elkaar in contact te komen, ook met mede-gemeenteleden die je misschien niet zo kent.

Onze Jeugdraad wil ook voor de kinderen, hun clubwerk promoten in een eigen programma. Tevens zullen er door enkelen, stands/tafels worden geplaatst, waarmee men kennis kan nemen van hun activiteiten, met bijvoorbeeld leerboekjes, creativiteit, foto’s, etc.

Mogelijk dat de jongeren van de Jeugdkerk ook nog een bijdrage leveren.

Verder valt er ook het een en ander te proeven naast de koffie met de door gemeenteleden gebakken lekkernijen.

Op deze Startzondag, is er ook aansluitend een lunch georganiseerd, na 13:00 uur, door de  “Werkgroep Middag Vieringen”.

Tijdens deze toegevoegde maaltijd wordt er een “tafelpraat” gehouden, zoals Luther dat gewoonlijk was te doen.

Tijdens deze “Tafelpraat” zullen we stellingen bediscussiëren die door de predikanten worden aangedragen en die te maken hebben met het thema van de Startzondag.

Voor informatie: Arie Prins (MK) of Onno Hooglander (BK)

Zie ook de Schakel nummer 12 van d.d. 8 juni 2017.