Blog

Vredeszondag

Geschreven door Webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

Gelukkig wie vrede sticht, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd (Mattëus 5:9). Blijkbaar is het kenmerkende van een ‘kind van God’ dat deze vrede sticht. Wilt u het wat eigentijdser zeggen, dan noemt u het Act for Peace. Dat is het motto geworden van de komende Vredesweek (21-29 september).

Voor predikanten en liturgiecommissies is er een krant ontwikkeld waarin teksten, liedsuggesties en gebeden staan die helpen om een Vredesviering vorm te geven. De profeet Amos en apostel Paulus zijn ieder in hun tijd activisten voor de vrede. Ook besteedt de krant aandacht aan materiaal voor de leiding van de kindernevendienst. Met verhalen uit Syrië sluit de krant af, want alleen maar toekijken en niets doen, is niet alleen volgens Amos en Paulus uit den boze, maar ook volgens huidige Syrische vredesactivisten.

Bestel die krant genaamd Vrede.vieren op www.ministerievanvrede.nl of download een digitaal exemplaar op http://www.ministerievanvrede.nl/media/files/wwwliturgiekrant2013.pdf

Bron: Kerkbulletin, nummer 12