Blog

STILLE TOCHT 4 mei 2019 begint om 18.15 UUR

Geschreven door webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

Het is onmogelijk om in een paar zinnen het onnoemelijke leed te beschrijven dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.
Eén ding is zeker, we mogen nooit vergeten. We moeten blijven herinneren; we moeten blijven waarschuwen. En dat doen we ook. Al sinds 1946 is de 4e mei de dag waarop we herdenken; ook in Papendrecht.

Een kwartier vroeger dan in voorgaande jaren, om 18.15 uur, verzamelen we bij het kleine Joodse gedenkteken tegenover de oude wijk ‘Het Zand’, op de splitsing dijk en Pontonniersweg.

Om stipt 18.20 uur houden we daar een minuut stilte, waarna de ‘stille tocht’ begint. Langs de dijk, voorafgegaan door drie trommelaars van Excelsior, gaan we naar de Grote Kerk aan de rivier.
Daar wacht een bijzonder programma, waarin ook muziek een hoofdrol speelt. Eén van de redenen dat we dit jaar iets vroeger beginnen, is het bijzondere muziekprogramma dat André de Jager, onze stadsorganist, dit jaar voor ogen staat. Namens het OKP spreekt dit jaar de heer Ad Burgers van de Vergadering van Gelovigen. 
Als altijd is er ook een vertegenwoordiger van de krijgsmacht. Dit jaar is dat een directe nazaat van Admiraal Michiel de Ruyter. Luitenant ter Zee 1 Klas Frits de Ruyter, is al de twaalfde generatie marineofficieren binnen die bijzondere familie.
 
Om 19.45 uur vervolgt de ‘stille tocht’ naar het oorlogsmonument. Daar worden, na de twee minuten stilte, kransen en bloemen gelegd. Dat laatste gebeurt ook, begeleid door de ontroerende koralen van Excelsior, bij de oorlogsgraven en de graven van de burgerslachtoffers.
Het 4-mei Comité roept alle Papendrechters van harte op deel te nemen aan de herdenking. U kunt dat doen vanaf het begin, om 18.15 uur, maar u kunt ook aansluiten in de Grote kerk om 18.45 uur of bij het oorlogsmonument bij de begraafplaats om 19.45 uur.
Deze oproep is voor iedereen bedoeld; dus zeker ook voor de jeugd. Want ook al kennen we in ons land al bijna driekwart eeuw vrede, dat wil zeker niet zeggen dat die vrede niet opnieuw bedreigd kan worden. Dus we herdenken het verleden, maar met het oog op de toekomst.
Wim de Leur 
Voorzitter 4-mei Comité