Blog

Wij zoeken twee nieuwe redactieleden / vormgever

Geschreven door Webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

Binnen het redactieteam van De Schakel hebben Rita Heiden en Gretha Andeweg, na vele jaren zeer trouwe dienst, aangegeven met hun taak te willen stoppen met ingang van 1 januari 2014. Daarom zoeken we in onze beide gemeenten naar

  • 1 redactielid (m/v) - De Morgenster
  • 1 (eind)redactielid (m/v) – Bethlehemkerk en
  • 1 vormgever (m/v) – Bethlehemkerk of De Morgenster

(de functies redactielid/vormgever zijn te combineren)

De werkzaamheden worden binnen het team van zes redactieleden (in principe drie van de Bethlehemkerk en drie van De Morgenster) verdeeld. Bij vakanties e.d. neemt men, met uitzondering van de vormgever, voor elkaar waar. De tekstbeoordeling en correctie vragen veel nauwgezetheid, een goede kennis van de Nederlandse taal en computervaardigheid. Bovendien is betrokkenheid bij de activiteiten op het kerkelijk erf nodig voor dit werk. Naast het stukje ‘eigen werk’ om een bepaald deel van de kopij te verzamelen en te redigeren, werkt de redactie samen op een vast dagdeel (overdag 1 x in de 2 weken, gedurende ca. 1,5 uur) en op vrijdagmiddag (bij toerbeurt, gedurende ca. 2 uur, 8 x per jaar).

De vormgeving gebeurt op dit moment met behulp van het programma Adobe InDesign aan de hand van een basisstramien. Na het aanbrengen van de correcties wordt De Schakel als PDF aangeleverd bij de drukker. De kerkenraden benoemen redactieleden in principe voor een periode van vier jaar.

Wilt u meer informatie over dit werk in een fijn team? Bel of e-mail dan naar een van de eindredacteuren:

Ad Morelissen, tel. 6156810, e-mail: a.morelissen@chello.nl

of naar Rita Heiden, tel. 6919284 (na 18.00 uur),

e-mail: heidenskarwei@upcmail.nl of schakel@pknpapendrecht.nl

Beide kerkenraden hopen op korte termijn aanmeldingen te krijgen voor deze vacatures op: scriba_bk@pknpapendrecht.nl of scriba_mk@pknpapendrecht.nl