Blog

Vakantie bijbelweek ‘De Sloep’ 2013

Geschreven door Ad Morelissen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Thema: Te gek!

Knipsel3

De Sloepweek 2013 ligt weer achter ons. Vol dankbaarheid kijken we terug op een feestelijke week. Nadat we vele jaren de Sloepweek in Jeugdcentrum ‘Interval’ hadden gehouden, waren we dit jaar in De Ark. De locatie was prima. Alles wat we nodig hadden, was aanwezig. Toch bleef het spannend of alle kinderen de locatie zouden kunnen vinden. Ook of het voor kinderen of hun ouders niet een drempel zou zijn om naar een kerk te komen. Niets van dit alles. Het was erg druk op de Sloep 2013. Zo rond de 190 kinderen waren iedere morgen aanwezig, op de eerste dag zelfs meer dan 200.

Wat is het mooi om iedere dag met deze kinderen te zingen, te bidden en de Bijbel open doen. Dit door de vertelling van een Bijbelverhaal. Deze week was het thema ‘Te gek’.

De Bijbelverhalen die centraal stonden waren: op de eerste dag De Ark van Noach; op de tweede dag Petrus die op het water liep. Die middag bleven we ook eten: heerlijke pannenkoeken waren er gebakken. De derde dag hadden we ’s morgens een poppenspeler.

Er werd door iedereen geknutseld aan een werkje dat een link had naar het thema. Iedere dag was er een ander werkje voor jongens en meisjes. Voor de commissie leden was het veel werk om dit alles voor te bereiden en iedere dag was het in een half uur in elkaar gezet. De voorbereidingen werden gedaan met liefde.

Voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 was er een apart programma na de sketch en de Bijbelvertelling. Zij hebben zich een morgen vermaakt met het maken van een schilderij over het thema van de Ark van Noach. Wat allemaal prachtige schilderijen zijn geworden. De andere morgen hebben ze een boot gemaakt naar aanleiding van het verhaal van Petrus die uit de boot stapte en naar de Here Jezus ging.

De laatste ochtend is er een poppenspeler geweest die een schaduwverhaal van de barmhartige Samaritaan speelde. De kinderen vonden het erg leuk, grappig en indrukwekkend.Knipsel2

Het is een gewoonte om ook één keer een middag te eten met de kinderen. Dit is een moment waarnaar door de kinderen echt wordt uitgekeken.

Voor ongeveer 190 kinderen en 35 leidinggevenden vergt dit echter wel enige voorbereiding. Net als vele andere jaren hadden we pannenkoeken op het programma staan. Het leek even of er lang niet genoeg pannenkoeken zouden zijn. Toch hadden de meeste kinderen drie pannenkoeken op!

We zijn dankbaar voor de jongeren die ook dit jaar weer aanwezig waren. Zij deden dit tevens voor hun maatschappelijke stage. Erg leuk dat ze meededen en ook het enthousiasme dat ze hadden om met de kinderen op te trekken.

Knipsel1U heeft zo een impressie gekregen van wat zich afspeelde in ‘de Sloepweek’. Het was een feest! Dat zeker. Echt te gek!

Onze dankbaarheid is erg groot dat we als commissie, samen met leden van diverse kerkelijke gemeenten, zo de Bijbel mochten laten spreken. Dat we de Here God de lof en de eer mochten brengen door met elkaar te zingen en te bidden. We mochten zaaien in afhankelijkheid van onze hemelse Vader. Daar worden we stil van.

We hebben echter ook een zorg: het bestuur is de afgelopen jaar gekrompen van zeven naar vier bestuursleden.

We dachten, door sommige zaken uit te besteden of anders aan te pakken, het wel te redden. Maar dat lukte helaas niet. We zijn daarom op zoek naar minimaal twee - liefst drie -nieuwe bestuursleden.

Geef u op of informeer welke taken eventueel bij u passen.

Vraag het aan Mirjam Wigt, Helen Bode of Marian Langejan of via VBWpapendrecht@gmail.com

Namens ‘de Sloep’-commissie,

Gert-Jan Anker, voorzitter.