Blog

'Helpen waar geen helper is'

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Diaconie De Morgenster en Bethlehemkerk | Op de startzondag, 8 september 2013, is aandacht geweest vor het opzetten van een hulpgroep 'Helpen waar geen helper is'. Op deze zondag hebben zich gemeenteleden aangemeld die hulp willen bieden. bijvoorbeeld: iemand naar het ziekenhuis rijden, boodschappen doen voor of met iemand, een wandelingetje maken, ondersteuning van een mantelzorger zodat hij of zij even tijd voor zichzelf heeft. Bij uitzondering kan ook een keer een wame maaltijd worden bereid.

Deze hulpdienst is voor gemeenteleden van de Bethlehemkerk en De Morgenster die niet op anderen kunnen terugvallen. Deze zorg heeft wel en tijdelijk karakter! Het is niet de bedoeling dat de thuiszorg of andere instanties hierdoor worden vervangen.
Mocht er een hulpvraag zijn, dan kunt u dit via uw wijkpredikant, ouderling of pastoraal medewerker kenbaar maken en zij kunnen de hulpvraag doorspelen aan de diaconie.

Namens beide diaconiƫn: Marianne Hasker, Tonnie Stuij, Plonie Hubers en Nel Matena