Blog

PCOB bijeenkomst met Arie Slob

Geschreven door Webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

Op donderdag 15 november is er weer een bijeenkomst van de PCOB Papendrecht in de grote zaal van de Elimkerk. Aanvang 14.00 uur. Het is dit keer een bijzonder programma. De heer mr. Arie Slob uit Noordeloos, secretaris van ons gewest Zuid-Holland, maar bij ons aanwezig als betrokken PCOB-lid, zal voor ons een actueel maar bepaald niet eenvoudig thema inleiden namelijk ‘voltooid’ leven? 

De achterliggende gedachte hierbij is de volgende: Dit voorjaar behandelde de Tweede Kamer een zogenaamd burgerini-tiatief van de stichting Uit vrije wil. Een burgerinitiatief is een verzoek uit de bevolking aan de Tweede Kamer dat door voldoende Nederlanders wordt gesteund. De Tweede Kamer is dan verplicht zo’n initiatief te behandelen. In dit initiatief was een wetsvoorstel opgenomen op grond waarvan het mogelijk zou moeten worden dat iemand straffeloos behulpzaam kan zijn bij de vrijwillige levensbeëindiging van iemand van 70 jaar of ouder, die zonder lichamelijk of geestelijk ziek te zijn, zijn/haar leven voltooid vindt. Binnen de huidige wetgeving is zulke hulp niet strafbaar wanneer, mits aan bepaalde strikte voorwaarden voldaan, het gaat om geestelijk of lichamelijk ondraaglijk uitzichtloos lijden. Het bedoelde wetsvoorstel is dit voorjaar door de Tweede Kamer afgewezen. Het bestuur van de stichting heeft aangekondigd met een nieuw initiatief te komen waarin wordt ingespeeld op de bezwaren van de Tweede Kamer.

Nu is de vraag hoe wij daar als christenen tegenover staan. Mogen wij een einde aan ons leven maken wanneer we niets mankeren, maar het voltooid vinden? De PCOB heeft hierover diep nagedacht en is met een handreiking gekomen hoe wij vanuit ons geloof tegen ons leven kunnen dan wel zouden moeten aankijken.

Wij hopen van harte u te kunnen verwelkomen.

Het bestuur van de PCOB.