Blog

Helpen waar geen helper is

Geschreven door Erik Logtenberg. Gepost in Algemeen Nieuws.

Het is al weer een tijdje geleden dat de diaconie van De Morgenster en de Bethlehemkerk een hulpgroepje hebben opgezet. Dit hulpgroepje is voor gemeenteleden,die niet op anderen kunnen terugvallen en wel graag geholpen worden bij bijvoorbeeld een wandelingetje en/ofeen boodschap doen. Ook is het mogelijk iemand naar het ziekenhuis te rijden. Deze zorg heeft een tijdelijk karakter, het  is niet de bedoeling dat de thuiszorg of andere instanties vervangen worden. Mocht er een hulpvraag zijn kunt u, via uw wijkpredikant, ouderling of pastoraal medewerker, dit kenbaar maken en zij kunnen de hulpvraag dan doorspelen aan de diaconie.