Blog

Veertig dagen onderweg

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Kerk in actie ik gaDe Veertigdagentijd is begonnen. Dat is vanouds in de kerkelijke traditie een periode van bezinning en inkeer. De kleur in de kerk verschiet van groen naar paars. De kleur van boete, van stilte. Wie goed kan rekenen, komt met veertig dagen niet helemaal uit. De zondagen in deze periode tellen niet mee. Ze verwijzen al op voorhand naar het feest van Pasen. We zijn onderweg naar dagen van lijden en dood, maar het licht van Pasen blijft de dagen van de Opstanding - zoals de zondagen bedoeld zijn - beschijnen.


In dagblad Trouw stelden twee theologen vast dat er meer aandacht lijkt te komen voor deze periode tot Pasen. Van oudsher is het binnen de rooms-katholieke traditie vanzelfsprekend om te vasten. Die gewoonte lijkt daar weer wat meer in de aandacht te komen. Ook in protestantse kringen is er sprake van hernieuwde aandacht voor vasten. Dat gebeurt niet meer in de vorm van vroeger, toen snoep in een trommeltje werd bewaard tot eerste Paasdag. Mensen zoeken naar alternatieve vormen, passend bij het moderne leven. Geen alcohol drinken. Sociale media mijden of uitschakelen. Vaste dagen zonder televisie of Netflix. Geen fastfood eten. Ieder kiest een vorm die bij zijn eigen leven past. Vasten bepaalt je bij versobering.
De vanzelfsprekendheden van elke dag staan even stil. Vasten kan ook ruimte geven voor bezinning. Tijd die je normaal gesproken met smartphone of televisie doorbrengt, kan op een andere manier gevuld worden. Als vanzelfsprekendheden verdwijnen, word je vanzelf bepaald bij een vorm van ‘aandachtig leven’. Uiteindelijk gaat het daarom met vasten. Niet om uiterlijkheden die je tijdelijk aan de kant schuift. Het gaat om tijd vinden en maken voor verdieping, voor aandacht. Verdieping en aandacht die je in jezelf kunt steken én verdieping en aandacht die je in anderen kunt investeren. Die twee kanten van de medaille zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Veertigdagentijd mag een tijd zijn waarin je zelf bewuster leeft. Tegelijk is het een tijd waarin je bewuster omgaat met relaties, met aandacht voor vragen rond gerechtigheid en vrede.
De campagne van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk heeft als titel meegekregen: ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. Daarin hoor je die twee bewegingen terug. Het thema heeft een Bijbelse achtergrond. Ze is gekozen bij de verhalen uit het evangelie volgens Lucas die deze periode centraal staan. Daarin maakt Jezus rigoureuze keuzes en gaat Hij op weg naar lijden en dood. Hij vraagt ook bewuste keuzes van zijn volgelingen als Hij roept: ‘Volg mij’. Zijn vrienden - daar en toen - gingen en hebben die stap als volgelingen gezet. Wij zijn Jezus’ vrienden van vandaag en morgen. We hebben veertig dagen tijd om te bezinnen. Ik ga. Ik zet die stap naar de A/ander.