Blog

Zwijgen… of toch niet

Geschreven door Yvonne Elderson. Gepost in Algemeen Nieuws.

Ons leven is een zoektocht waarin blijde en verdrietige dingen ons overkomen. Vooral onbegrijpelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te verwerken, steeds weer zoeken we naar zin en betekenis. Waarom houdt God, die sprak en het was, zich zo in. Hoe geweldig zou het zijn als Hij zichtbaar zou ingrijpen en als Hij hoorbaar zou spreken. Dan zouden de kerken toch stampvol zitten.


Neem bijvoorbeeld de tijd van Mozes. De Heer maakte voor zijn volk een pad door de Rode Zee. Overdag ging Hij voor hen uit in een wolkkolom en ’s nachts in een lichtende vuurzuil om hun de weg te wijzen. Niemand hoefde zich af te vragen welke kant ze op moesten, want er was duidelijke leiding. Dit is toch de God waar wij zo naar verlangen.
Maar als je kijkt naar het resultaat die God’s duidelijke aanwezigheid in Israël opleverde dan zie je heel wat anders. God’s aanwezigheid bewerkte geen gehoorzaamheid, vertrouwen en ook geen wederliefde. Alle wonderen en tekenen die God voor zijn volk had gedaan, houden niet in dat zij Hem vrijwillig gingen liefhebben. En dat is waar God nu juist op uit is, dat is het belangrijkste. Hij verlangt trouw en gehoorzaamheid die gebaseerd zijn op liefde. En Hij, de sterke machtige God toont zich dan in de vorm van een klein machteloos mensenkind, omdat Hij een liefdesrelatie wil hebben met zijn schepselen. God komt in de vorm van een dienstknecht, Jezus komt als een gewoon mens, die grote en geweldige goddelijke dingen doet.
Jezus komst betekende niet het einde van alle lijden en verdriet. Jezus is pijnlijk eerlijk tegen ons. Neem je kruis op en volg Mij. Naar de plek waar je het gevoel hebt dat God niets doet. Maar verkijk je er niet op. In de uren van duisternis, toen de Here Jezus aan het kruis hing in die uren van zwijgen, verzoende God de wereld met zichzelf. Het grootste werk ooit gebeurde in stilte. Als God zwijgt, is Hij aan het werk. In de belofte dat Hij van ons houdt, dat Hij ons verlost en uiteindelijk leidt naar zijn eeuwige toekomst.