Blog

Op weg naar Kerk 2025

Geschreven door Leen Kroos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Kerk 2025Op maandag 31 oktober begint het Lutherjaar. Daarin herdenken we gedurende twaalf maanden een van de meest beslissende acties voor het protestantisme. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat de monnik Maarten Luther het met 95 stellingen opnam tegen het gezag van de Rooms-Katholieke Kerk. Niet met het doel met die kerk te breken, wél om de leer van het machtige Rome vrij te maken van allerlei aangroei die de boodschap van het Evangelie in de weg stond.

 

We weten hoe het verder ging. Luther werd een van meest invloedrijke hervormers. Uit wat de moederkerk wordt genoemd, is een krachtige nieuwe stam ontstaan, met allerlei zijtakken. Hoe zou het de gelovigen van toen zijn vergaan? Konden zij enig idee hebben van wat zou volgen en van wat Calvijn en Zwingli en de andere hervormers teweegbrachten? Vast niet. Wél hadden ze de Geest die hen ingaf mee te gaan in de zoektocht naar andere vormen voor het brengen van de bijbelse boodschap. De protestanten zijn er ver mee gekomen, alle verdeeldheid ten spijt. Ze hadden moed, want een gebaand pad lag er niet. In de 500 jaar achter ons is een netwerk van wegen ontstaan, maar niet al die wegen passen nog bij het ‘geloofsverkeer’ van onze tijd.

Recent heeft de leiding van de PKN ingezet op het thema ‘Kerk 2025’. Het is moedig kerken en kerkleden aan te sporen na te denken over de geloofswereld in de nabije toekomst. Was vroeger alles beter? Natuurlijk niet. Is de toekomst alleen maar goed? Evenmin. Het komt erop aan samen nieuwe wegen te zoeken. Waar de boodschap van de ‘vaste burcht’ blijft doorklinken en waar mensen samenkomen om die te delen en te vieren.
In de zoektocht zullen elementen van vroeger achterblijven. Dat kan pijnlijk zijn, want we vinden graag een vertrouwde omgeving, voor troost als het leven zwaar is en voor inspiratie. Maar zonder de moed om naar de toekomst te kijken, was de kerk van nu er niet geweest, was Abraham niet op weg gegaan naar het land dat God hem zou wijzen. De mensen van toen zullen het niet gemakkelijk hebben gehad, zonder kaart of routeplanner en toch gingen ze op weg. 
Zonder moed waren ‘de mensen van de weg’, de eerste groep volgelingen van Jezus, er niet geweest. Zonder die moed zou Jezus zelf het begin van die weg niet hebben kunnen wijzen. Wat bracht en hield hen in beweging? Geloof, hoop en liefde. Die hielpen meningsverschillen te overwinnen, keuzes te maken. Door geloof, hoop en liefde konden ze afscheid nemen van ‘mensenwerk van toen’, hoe dierbaar dat ook voor hen was, om door te kunnen geven wat moet blijven. In geloof, hoop en liefde hebben generaties door de eeuwen heen de nabijheid ervaren van Jahweh, wiens naam ook is ‘Ik zal bij jullie zijn’. Een geweldige aansporing om al zoekend met elkaar op weg te blijven gaan.
Leen Kroos