Blog

Achterwaarts de dood in

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Algemeen Nieuws.

kaarsenMijn vader was een gelovig man. Toch sprak hij op zijn ziekbed nauwelijks over de verwachting van een leven na dit leven. Eén keer vroeg ik hem: ‘Hoe beleef je dit laatste stukje, pa?’ ‘Vol vertrouwen,’ antwoordde hij. Met een ontvankelijke blik die zijn woorden onderstreepte. Verder deed hij er het zwijgen toe. We begrepen elkaar.

Mijn moeder had wel meer willen horen en eerlijk gezegd had ik ook wel zoiets van mijn vader verwacht. Hij was een klassiek gelovige. Maar nu zie ik dat hij ‘achterwaarts’ gestorven is.

Ik hoorde deze uitdrukking van een pas afgestudeerde theoloog. Hij sprak op een studiemiddag waar ik ook een inbreng mocht hebben. Hij vertelde dat de Israëlieten van het Oude Testament geen hiernamaals kenden. Dat is op zich geen nieuws, maar hij vertelde erbij dat ze daarom stierven met het gezicht naar het leven. Daar hadden ze de goedheid van God ervaren, ondanks alles wat een mens daarin kan overkomen. Ze stierven ‘achterwaarts’. Niet met de dood voor ogen, zoals wij zeggen, maar met het leven voor ogen.
Ik werd verrast door zijn visie. Ineens moest ik die middag aan mijn vader denken. Hij geloofde zeker in een leven hierna, maar hij hield van dit leven. Hij was er God dankbaar voor. Hij wist dat hij het moest loslaten. Hij gaf zich ook over, maar met zijn gezicht naar het leven en de mensen die hij liefhad. Hij is achterwaarts de dood ingegaan. Dankbaar en kennelijk met het gevoel dat hij in de rug gedekt was.
I
n deze novemberdagen herdenken we onze doden. In veel landen is dat op 2 november: Allerzielen. In onze kerken zal dat iets later gebeuren: op 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Je staat weer even stil bij wie ons ontvallen zijn – kortelings of langer geleden. Je denkt misschien aan het feit dat ook jij zelf eens moet gaan. Dan komt bij mij de regel van de dichter W.H. Auden boven: ‘Laat je laatste denken niets dan danken zijn.’
Piet van Die