Blog

Geld geven helpt niet, deskundige hulp wel!

Geschreven door webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

In Papendrecht zijn een aantal SchuldHulpMaatjes actief. Deze vrijwilligers strijden dagelijks tegen armoede door naast mensen te gaan staan die het financieel niet redden. Bezoek de website https://schuldhulpmaatje.nl
De coördinator in Papendrecht is bereikbaar via mail: shmpapendrecht@gmail.com

Naast bovengenoemde website willen wij u graag verwijzen naar de hieronder gelegen websites:

www.uitdeschulden.nu    ( Preventiehulp voor mensen met – dreigende -financiële problemen)
www.eerstehulpbijschulden.nl  (Preventiehulp voor wegwijzers)
www.moneyfit.nl   (speciaal voor jongeren)
www.geldfit.nl        (over de balans in inkomsten en uitgaven)

Stille Week 2018

Geschreven door webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

Gezamenlijke vieringen en erediensten van Bethlehemkerk en De Morgenster. In de vieringen tijdens de Stille Week trekken we als christenen met Jezus op naar Jeruzalem. In deze drie korte vieringen gaan gemeenteleden voor.

MAANDAG 26 MAART 19.30 uur: DE MORGENSTER
Meditatief moment. Voorganger is Erik Juch.
Organist is Arie de Bruijn
Geen collecte.

DINSDAG 27 MAART 19.30 uur: DE MORGENSTER
Meditatief moment. Voorganger is Lisette van Sinttruije.
Organist is Arie de Bruijn
Geen collecte.

WOENSDAG 28 MAART 19.30 uur: DE MORGENSTER
Meditatief moment. Voorganger is Johan Straaten.
Organist is Arie de Bruijn
Geen collecte.

DONDERDAG 29 MAART - WITTE DONDERDAG
19.30 uur: BETHLEHEMKERK
Viering Heilig Avondmaal. Ds. B. Rapp.
Organist is André de Jager.
Collecten: Geschakeld diaconiewerk, deur: Geschakeld kerkenwerk.

Witte Donderdag is een avond vol verhalen en tradities/overleveringen. En het is de avond van overlevering en verraad. Een bizarre spanning. We gaan op deze avond luisteren naar de verhalen die tijdens het laatste Avondmaal hebben plaatsgevonden: de uittocht uit Egypte, het verhaal van het Avondmaal en de gesprekken die op die avond zijn gevoerd. We gaan ook ontdekken hoe het delen van brood en wijn het kunnen opnemen tegen verraad en overlevering. Op deze bijzondere avond vieren wij samen de laatste Maaltijd van de Heer.

VRIJDAG 30 MAART - GOEDE VRIJDAG
19.30 uur:       BETHLEHEMKERK
Ds. P. van Die.
Organist is André de Jager.
Geen collecte.

In deze sobere en ingetogen dienst lezen we het lijdensevangelie. Medewerking wordt verleend door de groep ‘Sign of Light’ die liederen zingt van Sela. In deze dienst wordt niet gepreekt. We laten het evangelie voor zichzelf spreken en we begeleiden de lijdensweg van Jezus als zijn zingende gemeente.

ZATERDAG 31 MAART - STILLE ZATERDAG - PAASWAKE
19.00 uur:     DE MORGENSTER
Paaswakeviering voor kinderen. Ds. P. van Die.

Op de zaterdagavond vóór Pasen willen we, evenals voorgaande jaren, samen met kinderen de paasnacht vieren. We doen dat met beelden, muziek, toneel en verhalen. Natuurlijk zijn ook ouders, opa’s en oma’s, familie en vrienden welkom!
Het thema is ‘Sta op!’ Via de verhalen over de Schepping, de uittocht uit Egypte en Jona komen we bij de laatste dagen van Jezus. We worden opgeroepen om op te staan en vol hoop Pasen te vieren.
De liederen worden gezongen door Alwine van Herwijnen en Johan Straaten. De band ‘Creative’ zorgt voor begeleiding, ook van de samenzang.
We hopen op een grote opkomst. Van harte welkom met (klein)kinderen!

22.00 uur:     DE MORGENSTER
Paaswake. Ds. J.A.L. Duijster.
Organist is Arie de Bruijn.

De kerkvader Augustinus noemt de Paaswake wel ‘de moeder der nachtwake’. In deze bijzondere viering in de (late) zaterdagavond voor de Eerste Paasdag wordt herdacht dat Jezus van de dood naar het leven is overgegaan. We vieren in deze ‘nacht’, dat wil zeggen: na het invallen van de duisternis of vóór de dageraad van de zondag, de Opstanding van Christus. De Paaswake heeft vooral een liturgisch karakter. Een paar bijzondere momenten zijn naast de lezingen: het binnendragen van de Paaskaars en hernieuwing van de doopbeloften.

Kinderpaaswake 31 maart 2018

Geschreven door webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

Op de zaterdagavond vóór Pasen willen we, evenals voorgaande jaren, samen met kinderen de paasnacht vieren. We doen dat met beelden, muziek, toneel en verhalen. Natuurlijk zijn ook ouders, opa’s en oma’s, familie, vrienden enzovoort welkom! Het thema is "Sta op!"

REIS NAAR TAIZÉ 2018

Geschreven door webredactie. Gepost in Algemeen Nieuws.

VOORBEREIDINGSBIJEENKOMST:
Zondag 18 februari om 11.30 uur in de Morgensterkerk

Bij voldoende belangstelling is het de bedoeling om in juli met een groepje jongeren naar Taize te gaan. We willen hiervoor jongeren uit de Morgenster- en de Bethlehemkerk uitnodigen maar ook jullie (niet-)kerkelijke vrienden en vriendinnen

Taize is een gelegenheid om tijd te hebben voor jezelf, om tijd te hebben om te praten met jongeren uit vele landen over jouw en hun leven. Met leeftijdgenoten zoeken naar antwoorden op de vraag wat de moeite waard is om voor te leven. En om dat te ervaren in op jongeren gerichte vieringen in een grote ruimte die niet op een kerk lijkt zoals wij dat gewend zijn, maar het wel is. Je doet die dingen in de mooie landelijke omgeving van midden Frankrijk. Je overnacht in een tentje, maar dat is in de zomer in Frankrijk geen probleem: geheid goede temperatuur en meestal mooi weer!

Bijbelstudie voor 40 dagentijd

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Algemeen Nieuws.

Een digitale confrontatie met eeuwige geloofs-twijfel

Leef toe naar Pasen met iedere dag een kort moment van reflectie.

Het tempo van het leven ligt hoog. Dat merk je aan drukke agenda’s, de snelheid van het nieuws en de uitdaging om overzicht en (enige) innerlijke rust te bewaren. Laat staan dat je aan een dagelijkse Bijbelstudie toekomt.

Toch dagen we je uit…