Blog

Senioren welkom!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

Op dinsdag 16 februari in de Morgenster en op vrijdag 19 februari in de Bethlehemkerk zijn de senior-gemeenteleden van harte welkom. In de Morgenster laat gemeentelid Piet de Winter een aantal gedichten horen en geeeft ds. Piet vanDie toelichring. In de Bethlehemkerk zijn vooral de wijken van ouderlingen Adrie Slooijer (wijk 2) en Riet Bakker en van pastoraal medewerkers Hille van der Eijk (8), Gerard Wemmers (14), Gerda Regeer (17) en Nel Teeuw (18) welkom evenals de senioren uit de vacante wijk 11. Op beide bijeenkomste staat vooral de onderlinge ontmoeting centraal. Van harte welkom! 

Taizé - Wait for the Lord

Geschreven door Lisanne Andeweg. Gepost in Algemeen Nieuws.

5856218776 0c60c37f8fOp zondag 6 maart heeft u weer de mogelijkheid een Taizé-gebed mee te maken. In de middag om 17.00 uur zal dit gebed plaatsvinden in de Morgenster. Dit gebed is een mooie gelegenheid om stil te staan ter voorbereiding op Pasen, een moment van rust in het drukke leven. Het thema van dit gebed: Wait for the Lord. Dit thema is gekozen naar aanleiding van de veertigdagentijd.
De veertigdagentijd is een tijd van inkeer; een tijd van voorbereiding op het lijden van Christus. 
Maar deze tijd wordt ook verlicht door het uitzicht op de vreugde van Pasen. Ter voorbereiding op het gebed laten we u graag kennismaken met een aantal liederen de komende weken.

Bazaar in oktober

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Algemeen Nieuws.

bazar bethlehemkerk 5Om de twee jaar is er begin oktober een bazaar in De Palm. Noteer alvast vrijdagavond 7 en zaterdag 8 oktober in uw agenda. Mogelijk wilt u er zijn als bezoeker, mogelijk ook als medewerker. Hoe dan ook, u kunt ons alvast helpen met het sparen van spaarpunten (DE bijv.), bonnenboekjes, kassabonnen e.d. van bijvoorbeeld de Landwinkel, bakkerij ’t Stoepje, slager Vis en bakker Vlot. U kunt deze inleveren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk. Wij kunnen daar prijzenpakketten van maken. Ook kunt u bij het opruimen van uw huis, schuur of garage de voor u overbodige artikelen, die nog in goede staat en schoon zijn, aan de bazaar geven. Inleverdata hoort u nog.
De berichtgeving loopt zoals gebruikelijk via ons kerkblad De Schakel. We zijn van plan daarnaast ook gebruik te maken van een digitale nieuwsbrief. Om te inventariseren of daar belangstelling voor is en opdat we u gericht mededelingen kunnen doen, vragen we of u zich daarvoor wilt aanmelden via het e-mailadres van de bazaarcommissie: bazaarbethlehemkerk@gmail.com

Vaar naar het diepe

Geschreven door ds. Henk Talsma. Gepost in Algemeen Nieuws.

wonderbarevisvangstGa naar diep water en zet uw netten uit om te vissen (Lucas 5:4). Dit evangelieverhaal wordt ‘De wonderbare visvangst’ genoemd. Het is een typisch geloofsverhaal. Jezus vraagt de leerlingen ‘naar het diepe’ te varen en de netten uit te werpen. Op zijn woord doen ze dat, ook al hadden ze de hele nacht niets gevangen. En kijk: ze vangen zo’n massa vissen dat beide boten dreigen te zinken (Lucas 4:7). ‘Vaar naar het diepe’ (Lucas 5:4). Zoals de discipelen - dank zij Jezus - vissen uit diep water bovenhaalden, zullen ze voortaan mensen uit het water moeten halen.