Blog

Programma Vorming & Toerusting seizoen 2016 - 2017

Geschreven door werkgroep vorming en toerusting. Gepost in Algemeen Website.

Alstublieft, het nieuwe programma Vorming & Toerusting.

Ook dit jaar een gevarieerd aanbod. Het is dit jaar kleiner dan u gewend bent: geen bijdrage van ds. Thea Bouwman wegens ziekte
en geen bijdrage van ds. Annette Driebergen, zij heeft een nieuwe baan in Noordeloos.
U herkent onderwerpen uit voorgaande jaren.
Onderwerpen die u een inkijk bieden in de geloofsbeleving van mensen uit lang vervlogen tijd, maar ook in die van mensen van nu.
Tot slot onderwerpen die aansluiten bij vragen die door de actualiteit worden opgeroepen.
Het programma wordt opnieuw gepubliceerd in een aparte uitgave van de Schakel.
Dus: Graag deze Schakel bewaren!
Het programma van Vorming en Toerusting kunt u ook vinden op de website van onze kerken: www.pknpapendrecht.nl.
Wij hopen dat het programma-aanbod u persoonlijk aanspreekt en mag bijdragen aan de onderlinge band tussen de leden van onze kerken.
Daarnaast verwachten wij dat het mogelijkheden biedt naar buiten te treden en zo gestalte te geven aan onze missionaire taak in onze omgeving.
Op dit moment zijn wij nog bezig met de volgende onderdelen:
In samenwerking met Alblasserdam willen  we een avond organiseren met Beatrice de Graaf, terrorismedeskundige, én een avond met
  ds. Piet Schelling over Bijbel en geweld.
 In samenwerking met Sliedfrecht en Alblasserdam willen we drie avonden popzetten als aanloop naar een Top 2000-evenement in Sliedrecht.
  De drie avonden vinden beurtelings plaats in Papendrecht, A;blassedam en Sliedrecht.

Zodra hierover meer bekend is, zullen wij dat publiceren in een reguliere Schakel.

Voor alle programma onderdelen geldt; iedereen is welkom!
Meldt u zich alstublieft op tijd aan, dat wil zeggen: 14 dagen van tevoren!
De werkgroep Vorming & Toerusting
1. Boek van John Gray: “Strohonden”
   “Gedachten over mensen en andere dieren”.
    Dat is de ondertitel van een werkje dat John Gray schreef onder de wonderlijke titel “Strohonden”.Ambo 2003.
    Als je denkt dat het 'ver van je bed' is, bedenk dan dat je kleinkinderen erbij in de wieg liggen. Een heel ingrijpend thema.
    Het gaat er namelijk over dat de mens zijn eigen evolutie in de hand neemt, met nieuwe genetica en informatica.
    We zouden een nieuwe mensensoort kunnen gaan maken. En kunnen we dat dan in goede banen sturen?
    Alleen nu, in het voortraject, nu die nieuwe mensheid er nog niet is, met haar veel grotere brein dan het onze, zijn er eventueel  kansen
    om te voorkomen dat er een mensensoort ontstaat die nog slechter is dan de onze! Afblazen kan al niet meer.
    Gray noemt de huidige mensheid onomwonden 'homo rapiens' (de roofdiermens). I.p.v. homo sapiens, de denkende misschien wel
    de wijze mens.
    Moet er niet een veel betere mensheid gemaakt worden? Kan dat? Zal wel nodig zijn. We hebben bv ook het probleem van de overbevolking
    nog te 'regelen'!
    Wij christenen geloofden toch altijd in een zekere vooruitgang naar het Rijk van God?
    Wat hebben we hiervan te vinden, te geloven. Te belijden?
    Leiding:         ds. Jan Anne Bos
    Data:             woensdag 28 september
            woensdag 12 oktober
                         woensdag 26 oktober
                         woensdag 9 november
   Plaats:           Bethlehemkerk
   Tijd:                20.00 – 22.00 uur
   Aanmelden ds. Jan Anne Bos, bosjananne@gmail.com of 6152662.
 
2. Geloof Delen
    Voor twintigers is er de groep Geloof Delen. We komen om de 2 weken bij elkaar. Telkens staat een onderwerp centraal dat we vooraf
    afgesproken hebben.
    De ene keer overheerst de ernst, de andere keer vooral de gezelligheid, maar altijd gaat het ergens over.
    Het is een open groep waarin altijd ruimte is voor nieuwe deelnemers. Je kunt ook altijd een keertje op proef proberen.
    Leiding:         ds. Piet van Die
    Data:             donderdag 29 september
                          donderdag 13 oktober
                          donderdag   3 november
                          donderdag 24 november
                          donderdag   8 december
                          donderdag 26 januari
                          donderdag   9 februari
                          donderdag   2 maart
                          donderdag 16 maart
                          donderdag 30 maart
    Plaats:           De Morgenster
    Tijd:               20.00 uur
    Aanmelding en informatie: Ds Piet van Die, 6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl
 
3. Aandachtig leven
    Met een groep jonge gemeenteleden komen we maandelijks bij elkaar. We bespreken onderwerpen die ons bezighouden.
    Deze thema’s worden door de groep vastgesteld. De groep is ontstaan omdat de deelnemers graag een predikant in hun midden wilden hebben.
    De kring van deelnemers is redelijk stabiel, al haken er mensen af en komen er nieuwe bij.
    Dit jaar is er ook weer ruimte voor nieuwe deelnemers. We proberen in ons jachtige
    leven ruimte te scheppen voor aandacht voor geloof. Maar gezelligheid is niet onbelangrijk. We komen meestal bij elkaar bij deelnemers thuis.
    Leiding:         ds. Piet van Die
    Data:             dinsdag 4 oktober
                          dinsdag 15 november
                          dinsdag 17 januari
                          dinsdag 21 februari
                          dinsdag 21 maart
    Plaats:           bij deelnemers thuis
    Tijd:               20.00 uur
    Aanmelding en informatie: D. Piet van Die, 6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl

4.
10 Bijeenkomsten over Elia
     Bijbelkring
    Raven dragen voedsel aan vergroot
    We hopen te gaan luisteren naar Elia; een profeet? Jazeker; “Ik zeg jullie zelfs meer dan een Profeet”.
    Zoals hij daar stond tegenover de machthebbers van die  dagen en op de berg Karmel tegenover alle afgodendienaars  van die tijd, niet
    alleen, want zijn naam betekent Mijn God is de Here. We hopen te gaan luisteren naar Elia; een profeet?
    Jazeker; “Ik zeg jullie zelfs meer dan een Profeet”. Zoals hij daar stond tegenover de machthebbers van die dagen en op de berg Karmel
    tegenover alle afgodendienaars van die tijd, niet alleen, want zijn naam betekent Mijn God is de Here.
    Toch was hij ook gewoon mens, die het soms niet meer zag zitten en de woestijn in trok waar de “Eeuwig Trouwe” hem weer op zocht en
    daar mocht hij naar zijn God “luisteren”.
    Aan het eind van zijn leven wordt hij opgenomen in een wervelwind van vuur.
    Eeuwen later is hij teruggekomen, om samen met Mozes, Jezus te bemoedigen op de weg naar het kruis waar God zegt: Dit is Mijn
    Geliefde Zoon hoort Hem.
   
19 okt.
Balsem uit Gilead?
Voordat de dag van de Heer aanbreekt stuur ik jullie de profeet Elia.
1   Kon.16:29 t/m 1 Kon.17:1
Jezus   Sirach 48:1 t/m 11
Mat.11:7   t/m 15
   2 nov.
In de woestijn.
Als het stil wordt om je heen.
1   Kon.17:2 t/m 6
Markus   1:2 t/m 13
16 nov.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Asiel in een vijandig land.
1   Kon.17:7 t/m 16, Luk.4:25 en 26      Matth.14:13 t/m 21
30 nov.
Het bittere raadsel van de Goede Schepping.
En de doden zullen leven.
1   Kon.17:17 t/m 24
Luk.7:11   t/m 17
3 dec.
Burgerlijke ongehoorzaamheid.
Je rug recht houden, maar hoe?
1   Kon.18:1 t/m 19
Ex.1:15   t/m 22
21   dec.
Hinken op twee gedachten.
Tot hiertoe en niet verder.
1   Kon.18:20 t/m 40
Efeze   6:10 t/m 17
4 jan.
Mijn God is de Heer.
Bidden in geloof.
1   Kon.18:41 t/m 46
Jakobus   5:16b t/m 18
18   jan.
Het niet meer zien zitten.
De  oede Herder.
1   Kon.19:1 t/m 18
Rom.11:1   t/m 4
1 febr.
Een metgezel.
Samen verder.
1   Kon.19:19 t/m 21  
2   Tim.4:9 t/m 22
15   febr.
Hij dient de “heb-god”.
Nooit genoeg.
1   Kon.21
1 mrt.
Gij zult geen andere goden nalopen.
Spelen met vuur.
2   Kon.1
Luk.9:51   t/m 56
15   mrt.
Een koninklijk afscheid.
Eindelijk thuis.
2   Kon.2:1 t/m 14, Mark 15:35 en 39, Hand.1:4 t/m 11
   
    Leiding:         Leo de Borst
    Data:             woensdagmorgen
    Plaats:           Bethlehemkerk
    Tijd:               10.00 uur
    Aanmelding en informatie: Leo de Borst, 0184-641643 of l.de.borst@hetnet.nl
 
5. Geloof en poëzie: oorlogsdichters
    Het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid woedde. Tijdens die gruwelijke oorlog schreven opmerkelijk veel
    soldaten gedichten.
    Veel van die gedichten zijn later wereldberoemd geworden. Ze tonen het (over)leven in de loopgraven. Twee dichters steken boven de
    andere uit: Wilfred Owen en Siegfried Sassoon. Van hen lezen we een aantal vertaalde gedichten.
    Op de avond krijgt u ook achtergrondinformatie over de Eerste Wereldoorlog.
    Maar ook krijgt u inzicht in hoezeer deze oorlog nog steeds leeft in andere Europese landen.
    Leiding:         Sam de Bruijn en ds. Piet van Die 
    Datum:           donderdag 27 oktober
    Plaats:           De Morgenster
    Tijd:                20.00 uur
    Aanmelding en informatie: Ds. Piet van Die, 6150864 of .p.van.die@pknpapendrecht.nl 
 
6.  “Tegendraads voor vrede”
     vredesspiraal 2 2016
    Uitgave van Kerk en Vrede tgv de Vredesweek 2016.
    Veel artikelen gericht op categorie 18-35 jaar, maar de thema's zijn natuurlijk van ons allemaal.
    Onderwerpen als: IS. Hoe vecht je voor vrede? (Militair in gesprek met haar vader die vooraanstaand pacifist is!) Lekker,
    geweld op TV. Games.
    We hopen op een paar mensen, die de game GTA5 kennen, en daarover willen praten.
    Maar ook Johny Cash komt erin voor. “Hear the trumpets, hear the pipers.”
    Praktische vragen rond oorlog en geweld. Propaganda en oorlog. Radicalisering.
    En nog veel meer praktische zaken. Het toont verwantschap met de evangelicale wijze van geloven.
    Leiding:         ds. Jan Anne Bos
    Data:             woensdag 30 november
                          woensdag 14 december
    Plaats:           Bethlehemkerk
    Tijd:               20.00 – 22.00 uur
    Aanmelden ds. Jan Anne Bos , 6152662 of bosjananne@gmail.com
 
7. Boek van dr. A.P. Bos: "Geboeid door Plato”

     geboeid door plato

    Op allerlei manieren is het zoeken naar een nieuwe kerk aan de orde. Want er zijn dikke problemen die niet onderschat moeten worden.
    Welke invloeden uit de  samenleving komen daarbij om de hoek kijken?
    Maar de vraag is ook: staat die nieuwe kerk straks nog voor datgene waar het om begonnen was?
    In het (uitverkochte) werkje “Geboeid door Plato” doet Dr. A.P. Bos daar een boekje over open.
    Het behandelt de invloed die de Griekse filosoof Plato (ten onrechte?) had op het geloof van de (eerste) christenen. “Christenen trokken
    niet alleen de wapenrusting Gods aan, maar ook het glinsterend pantser van de Griekse filosofie”. Hoe erg is dat?
    Hoe speelt dat een rol tot op vandaag?
   Of wat gaat er nu anders?  
    Leiding:          ds. Jan Anne Bos
    Data:              woensdag 11 januari
                            woensdag 25 januari
                           woensdag 8 februari
                           woensdag 22 februari Nagesprek met de auteur (ja, broer van...).
    Plaats:           Morgenster
    Tijd:                20.00 – 22.00 uur
    (graag vroegtijdig) Aanmelden bij ds. Jan Anne Bos, 6152662 of bosjananne@gmail.com 
    Na aanmelding bekijken we wat er tweedehands nog te koop is, en wat we zullen kopiëren.
 
8. Luther: mens tussen God en duivel

    In 2017 wordt uitgebreid herdacht dat 500 jaar geleden de Reformatie begon. Maarten Luther nam stelling tegen misstanden in

    de kerk. Zijn verzet maakte een cultuur veranderende beweging los. Een beweging die tot op vandaag grote invloed heeft.

    Op deze avond wordt stilgestaan bij vragen als: wie was Luther? Wat wilde hij? Hoe zag het dagelijks leven er in zijn tijd uit?

    Klopt het dat hij een antisemiet was? Ook ontdekken we parallellen tussen de grote maatschappelijke veranderingen in zijn tijd

    en veranderingen in onze tijd. Beleven wij een tweede reformatie? Na deze avond bent u helemaal klaar voor het Luther-jaar!

    Leiding:         ds. Piet van Die
    Datum:          dinsdag 7 maart
    Plaats:           De Morgenster
    Tijd:               20.00 uur
    Aanmelding en informatie: Ds. Piet van Die, 6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl
 
9. Sjabbat – De dienst in de Synagoge
    De sjabbat (Hebreeuws: שַׁבָּת), ook sabbat, sjabbes of sjabbos (Asjkenazische / Jiddische uitspraak), is de wekelijkse rustdag in het
    jodendom. Sjabbat vindt plaats op zaterdag, de zevende dag van de joodse week en dient volgens de voorschriften in de Tenach in
    de eerste plaats te worden gevierd door een onthouding van alle arbeid. Volgens het eerste boek van de Tenach – Genesis –
    rustte God op deze dag uit van Zijn schepping
    die Hij in de zes dagen daarvoor tot stand had gebracht.
    Op sjabbat wordt er ook een viering in de Synagoge gehouden, hoe gaat dat, wat zijn de gebruiken wat wordt er gelezen en gezongen? 
    Leiding:         ds. Johan Duijster
    Datum:          Zaterdag 8 april 
    Plaats:           Bethlehemkerk
    Tijd:               aanvang 10.00 uur
    Aanmelding en informatie: Ds. J. Duijster, 8425996 of j.duijster@pknpapendrecht.nl
 
10. NIEUW
      Boek: Hoop voor een verdeeld land (Gert-Jan Seegers) 

      Op uitnodiging van de werkgroepen Vorming en Toerusting van de Bethlehemkerk, Havenkerk, Morgensterkerk en Ontmoetingskerk komt

      Gert Jan-Segers, schrijver van het boek ‘Hoop voor een verdeeld land’ naar Landvast in Alblasserdam.

      Eerst een korte lezing over van zijn boek geven. Daarna zullen een aantal mensen, waaronder Dorien Zandvliet (PvdA wethouder in Alblasserdam)

      Gert-Jan bevragen over de inhoud van zijn boek. Uiteraard worden ook andere aanwezigen in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen.

      Gert-Jan is thans voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.

      Hij signaleert in zijn boek vijf hevige breuklijnen in Nederland, die tussen:

     -        succesvollen en achterblijvers;

     -        religieuzen en seculieren;

     -        gezonden en zieken;

     -        jongeren en ouderen;

     -        langgevestigden en nieuwkomers.

       Rijk en arm leeft langs elkaar heen, nieuwkomers voelen zich niet welkom, zieken en gehandicapten staan langs de kant. Jongeren vinden lastig

       werk, terwijl ouderen hun werk niet goed volhouden. Hoog- en laagopgeleiden raken vervreemd van elkaar, gelovigen en seculieren wantrouwen

       elkaar. En die kloven worden eerder groter dan kleiner. Hij besloot met een open blik op onderzoek te gaan langs de breuklijnen om ons heen, op

       zoek naar nieuwe hoop voor een verdeeld land. Hij sprak met denkers, doeners en ervaringsdeskundigen, onder wie Arjen Lubach, rabbijn

       Jacobs, Beatrice de Graaf, Generaal buitendienst Van Uhm, Paul Schnabel, Francis Fukuyama, Bruno Roche, Vonne van der Meer, Bert Keizer en

       Ahmed Aboutaleb. De onderlinge vervreemding heeft hem geraakt, maar tijdens zijn zoektocht is hij ook hoopvoller geworden. Er is werkelijk iets

       aan te doen. Hier en daar oppert hij ideeën voor verbeteringen. 

       Het is mogelijk: een land dat ruimte biedt aan verschillende mensen, een land waarin we elkaar weer echt in de ogen gaan kijken.

        Datum:          maandag 6 februari 

        Plaats:           Landvast, Alblasserdam
        Tijd:               aanvang 20.00 uur
       Informatie: Dick Naafs, 6157413 of dicknaafs@live.nl

 
 

Werkgroepleden V&T

Monique van Bruggen
Jan Steenlaan 4, tel.: 6426120 of 06-42025042
 
Eveline de Bie
Laurierhof 37, tel.: 6413041
 
Dolf Offereins
Beukmolen 56, tel.: 06-44460665

Dick Naafs
Karel Doormanlaan 132, tel.: 6157413 of 06-38639947

Het orgel van de Bethlehemkerk te Papendrecht

Geschreven door Super User. Gepost in Algemeen Website.

Het orgel met zijn 23 stemmen en 1468 pijpen, verdeeld over hoofdwerk, borstwerk en pedaal, is door de orgelmaker Blank gebouwd en is op 2 november 1976 in gebruik genomen. Bij het ontwerp van het orgel heeft de orgelmaker zich gebaseerd op de oude orgelbouwpraktijken omstreeks het jaar 1750. Hierbij is te denken aan orgelmakers als Schnitger, Hinsch, Müller en Bätz. Het orgel is dan ook een voorbeeld van historiserende orgelbouw, die door verschillende orgelmakers wordt gevolgd.

bkorgel

Het orgel heeft een mechanische klavier- en registertractuur. Als adviseur is de heer W. Hülsmann opgetreden. De klank van het orgel is fraai. De verschillende registers zijn gaaf geintoneerd, zonder dat zij aan expressie hebben ingeboet. De tongwerken, waarvan de mensuren gelijk zijn gehouden, voegen zich goed in het totaal van de labiaalstemmen, zodat een sluitend geheel ontstaat. De totaalklank is stoer, omdat het orgel in eerste instantie als begeleidingsinstrument is bedoeld. Er worden echter ook (orgel)concerten op dit schitterende orgel gegeven. Het gehele orgel is in de orgelmakerij te Herwijnen vervaardigd. In oktober 2003 is, op verzoek van de organisten, een pedaalkoppel-borstwerk aan het orgel toegevoegd. Hoofdorganist is André de Jager uit Papendrecht (www.andredejager.nl).

De dispositie is als volgt:

Hoofdwerk (C-f ''')   Borstwerk (C-f ''')   Pedaal (C-f ')
               
Bourdon 16'   Holpijp 8'   Subbas 16'
Prestant 8'   Prestant 4'   Prestant 8'
Bourdon 8'   Roerfluit 4'   Octaaf 4'
Octaaf 4'   Nasard 2 2/3'   Bazuin 16'
Spitsfluit 4'   Woudfluit 2'   Trompet 8'
Quint 2 2/3'   Terts 1 3/5'      
Octaaf 2'   Flageolet 1'      
Mixtuur 4-6 st.   Dulciaan 8'      
Cornet 5 st.            
Trompet 8'            
  • Manuaalkoppel
  • Pedaalkoppel Hoofdwerk
  • Pedaalkoppel Borstwerk (2003)
  • Tremulant

Het Verhaal

Geschreven door Super User. Gepost in Algemeen Website.

In een klein dorp, ergens in Europa of waar dan ook, komt op een dag een reizend theatergezelschap langs. De groep speelt op verzoek improviserend theater. Ze besluiten in overleg met de dorpelingen om het levensverhaal van Maria tot leven te laten komen in spel en zang. De groep zal een aantal dagen blijven: overdag praten de vijf acteurs en de regisseur met de dorpelingen om zich een beeld te vormen van het leven in het dorp en de persoonlijke levensverhalen; ’s avonds verwerken ze die ervaringen in hun spel waarbij ze linken leggen met het verhaal over Maria.

Het publiek maakt als allereerste kennis met Olga, een roddelaarster die door haar hele en halve insinuaties háár beeld van de werkelijkheid geeft. Centraal staat een drie-generatie-familie: oma Marika, haar dochter Aliz (getrouwd met Andor) en kleindochter Fanni, die onbedoeld zwanger is geworden van Jeno, een niet al te slimme boerenjongen uit een dorp verderop.

De familie is katholiek. Marika (haar naam is rechtstreeks afgeleid van Maria) is zeventig en overlijdt aan het eind van de musical. Ze vereert Maria en is op een mooie manier trouw gebleven aan katholieke waarden. Haar dochter Aliz heeft die waarden ook meegekregen. Voor haar is Maria ook belangrijk, maar op een andere manier dan voor haar moeder Marika. Aliz heeft twee dochters, van wie Sari op dertienjarige leeftijd is overleden. Dit verdriet beheerst haar leven en maakt dat ze het moeilijk vindt om haar andere dochter, Fanni, de ruimte te geven die ze nodig heeft. Haar man Andor steunt zijn vrouw, maar blijft in het verhaal wat op de achtergrond, hoewel hij wel een felle, soms ongenuanceerde mening heeft over de keuzes die dochter Fanni in haar leven maakt. Dat maakt het losmaken voor Fanni alleen maar moeilijker. Zeker nu ze zwanger is geworden, een feit waar beide ouders in eerste instantie niet echt blij mee zijn.

Fanni zelf is niet actief met het katholieke geloof bezig, maar is er wel gevoelig voor. Ze heeft een bijzondere en open band met haar oma Marika die haar stimuleert voor zichzelf te kiezen omdat dat ook in het belang van Fanni’s ouders is. Als de theatergroep arriveert wordt Fanni tot over haar oren verliefd op de jonge acteur Emil. De liefde is wederzijds. Emil kiest onvoorwaardelijk voor het nog ongeboren kind van Fanni. En Fanni voor hem, want ze zal besluiten om met Emil mee te gaan als de theatergroep weer verder trekt.

In het dorp leven ook Elek, een slager, en zijn vrouw Anna. Het lijkt een allesbehalve rooskleurig huwelijk dat veel onbesproken geheimen bevat. Anna en Elek zijn van huis uit katholiek. Elek is het type ‘ruwe bolster, blanke pit’ en heeft weinig ‘taal’ in huis om Anna te laten blijken dat hij wel degelijk van haar houdt. Het echtpaar is kinderloos, tot groot verdriet van Anna. Wat Anna echter niet weet is dat Elek een zoon heeft uit een eerder huwelijk met zijn eerste vrouw Zita. Zita is overleden in het kraambed. De baby – de jongen Bela – is door Elek te vondeling gelegd bij Janos, een vrolijke, evenwichtige alleenstaande man, die Bela heeft opgevoed. In de musical is Bela 18 jaar en op zoek naar zijn wortels.

Op een goed moment stort Elek zijn hart uit bij Greta, de herbergierster in het dorp, en vertelt hij zijn levensverhaal. Greta vindt dat Bela en Anna recht op de waarheid hebben. Die waarheid zal ook aan het licht komen.

Door de voorstellingen van de theatergroep – die op een verrassende manier thema’s uit het leven van Maria vervlechten met de levensverhalen van de dorpelingen – gebeurt er iets in het leven van vrijwel alle dorpelingen. Ze gaan vragen stellen. Aan zichzelf en aan elkaar. Vragen over zin en onzin, verdriet en hoop, geloof en liefde, loslaten en vasthouden, begin en einde, dood en leven, dromen en visioenen, over geheimen, vastgeroeste patronen en emoties. En soms is het net of de dorpelingen zelf met Maria meelopen. Waardoor haar vragen ook hun vragen worden. En haar antwoorden ook hun antwoorden. Zo krijgt Maria de plek die ze ook inneemt voor veel mensen: een nabije moeder met oog voor wat een mens daadwerkelijk nodig heeft aan begrip en mededogen. Aan liefde en warmte. Een moeder zonder voorwaarden vooraf. Bij wie je altijd terecht kunt.

 

Diaconie & ZWO

Geschreven door Super User. Gepost in Algemeen Website.

Voor de diaconie staat de zorg voor elkaar en de samenleving centraal. De diaconie stimuleert de gemeente, initieert, coördineert en informeert. De diaconie is attent op behoeften van mensen in de eigen gemeente en daarbuiten. In praktische zin geeft de diaconie vorm aan het present- zijn van de kerk in de samenleving, in samenwerking met anderen en met de overheid. De diakenen zorgen voor het inzamelen van de gaven en zij zorgen voor de viering van het Avondmaal. Veel werk van de diaconie gebeurt in stilte.

Diaconie Bethlehemkerk NL03INGB0000445293.

Diaconie Gereformeerde Kerk Papendrecht, NL19 TRIO 0254 7195 62.

U kunt contact opnemen met de Diaconie van De Morgenster per email via diaconie_mk@pknpapendrecht.nl.

Het specifieke van diaconaal geld is dat het geen geld is van de diaconie, maar geld is bestemd voor anderen. Een van de taken van de diakenen is om dat geld goed te besteden, vanuit de liefde in Christus. Met de ZWO-commissie is de afspraak gemaakt dat de ZWO- commissie het geld bestemt voor buitenlandse noden, terwijl onze diaconieën zich richten op behoeften in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om armoede in eigen kring of eigen dorp, maar ook om diaconale projecten ten behoeve van de armsten en de zwaksten in de eigen regio of elders in Nederland. Ons diaconale geld is dan een voorwaarde waardoor een voedselbank, een inloophuis of een noodopvang kan blijven bestaan. In De Morgenster zijn de avondmaalscollecten dan ook altijd bestemd voor een diaconaal doel in de regio.

Stille Hulp dichtbij

Niet alleen kunnen diakenen veel betekenen voor mensen die financiële problemen hebben, ook kan een luisterend oor helpen of kan praktische hulp worden geboden. Formulieren samen invullen, vervoer helpen regelen, adviezen geven of verwijzen naar een deskundige, samen op zoek gaan naar een betere dagbesteding of naar iemand die af en toe eens langs komt. Diakenen signaleren dus allerlei behoeften en zoeken en stimuleren daarbij andere mensen om elkaars lasten te helpen dragen. Tenslotte vragen de diakenen aandacht voor de natuur, de schepping, voor eerlijke handel, en voor de vraag hoe we als christenen elkaar kunnen inspireren in het omgaan met deze wereldproblemen.

Samen genieten

Een vijftal gemeenteleden organiseert iedere 2 maanden een gezellige maaltijd in de grote zaal van de kerk. Iedereen kan zich, eventueel met introducé, aanmelden vooraf in de hal van de kerk, of telefonisch. Ook anderen kunnen worden uitgenodigd, zoals bewoners uit de buurt. Een kleine bijdrage is welkom voor de kosten. De maaltijden zijn iedere eerste vrijdag van de even maanden (behalve in december).

Zieken

We kunnen met de zieken meeleven door hen een kaart of een brief te sturen. Als je in het ziekenhuis ligt, zie je daar echt naar uit. Aan het eind van deze gids zijn de adressen van de ziekenhuizen en verpleeghuizen uit de regio opgenomen.Kerstmiddag voor ouderen

Voor 75+ers van de Bethlehemkerk en De Morgenster wordt ieder jaar op de maandag in de week vóór Kerst een sfeervolle Kerstmiddag verzorgd door een werkgroepje uit de diaconieën. Iedere oudere krijgt een persoonlijke uitnodiging, samen met een Bijbels dagboekje voor het volgende jaar.

Dagtocht

Voor ouderen wordt door de gezamenlijke diaconieën ieder jaar een dagtocht georganiseerd midden in de zomervakantie. Voor veel ouderen is het een goede gelegenheid weer eens bij te praten en samen een mooie dag te beleven.

Kerstconcert

Door gezamenlijk met een (rolstoel)bus naar een Kerstconcert in Rotterdam te gaan kunnen veel gemeenteleden hiervan meegenieten.

Vakantie met zorg

Ieder jaar verzorgt een groep vrijwilligers uit Papendrecht (BK en MK) een vakantieweek met zorg in De Werelt in Lunteren. Een predikant gaat mee voor de pastorale begeleiding voor de gasten. Gemeenteleden die aangewezen zijn op een vakantie met zorg, of een partner hebben die zorg nodig heeft, kunnen informatie over de mogelijkheden krijgen bij een van de diakenen.

De Schakel

Geschreven door Super User. Gepost in Algemeen Website.

Sinds 1 januari 1993 verschijnt het kerkblad De Schakel. De Schakel verschijnt 24 of 25 keer per jaar. De leden van De Morgenster ontvangen het kerkblad per post. De leden van De Bethlehemkerk kunnen zich abonneren op De Schakel. De abonnees krijgen het kerkblad thuisbezorgd via gemeenteleden. Kopij gelieve u te bezorgen bij de eigen eindredacteur of per e-mail te zenden aan schakel@pknpapendrecht.nl tot uiterlijk maandag 20:00 uur, tien dagen voor de verschijning.

Verschijningsdata en inlevering kopij 2016

 

 

DeSchakel2013