Blog

VT1718 01 Dit moet je lezen

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

Het samen lezen van een boek dat je in je eentje misschien niet moet of wilt lezen. Wat kan er nu mooier zijn dan dat!

Praten met andere gelovigen, zoekers, over geloofszaken die op de kansel nauwelijks aan bod ( kunnen) komen. Lijkt voor een kerk die 2025 nog wil halen een must.

Nadenken over wat de talkshows zullen laten liggen, omdat ‘we niet moeilijk willen doen voor het slapen gaan’. Waar vind je in deze samenleving met al zijn bezwaren en zelfs diepe angsten om het bestaan, zinvolle plekken van bezinning?

Drie boeken willen we lezen, soms stevige boeken, maar het gesprek erover is nog belangrijker dan het boek zelf.

1. God bewijzen

tv_1718_god bewijzen.pngStefan Paas en Rik Peels: “God bewijzen” ISBN 978 94 600 3724

Er verschijnen heftige boeken over de onzin van geloven. Het lijkt wel een westerse soort christenvervolging. Befaamd tv-presentator: “Godsdienst is al 2000 jaar een ramp voor de wereldvrede. En het wordt weer erger. ” Begenadigd cabaretier: “Wie wat namens God zegt, kletst uit zijn nek.” Hoog tijd om het erover te hebben of dat zomaar gezegd  kan worden. Om scherp te blijven.

Nou, liever: hoogtijd om de discussie over ‘bewijzen’  van religie met elkaar door te spreken. Er is een ‘bestsellend’ boek verschenen over wie nu wat  moet bewijzen in deze discussie.  Zeer leerzaam voor kerk die in haar schulp wil kruipen.

Leiding:           ds. Jan Anne Bos

Data:               donderdag 21 september

                       donderdag 5 oktober

                       donderdag 19 oktober

                       donderdag 2 november

Plaats:            De Morgenster

Tijd:                 20.00 – 22.00 uur

2. Homo Deus

tv_1718_homodetus.pngYuval Noah Harari “Homo Deus”. ISBN 978 94 004 0723 7

Dan lees je echt iets, wat je nog niet vaak gelezen hebt.

Maar het gaat wel over je zelf, homo sapiens die je bent.

Je bent zo machtig als God. Maar welke prijs heb je daarvoor betaald? We zullen elkaar aanspreken over plannen om mensen

100 jaar en meer ‘in bedrijf’ te houden; en wanneer maak  je er dan een eind aan? En waarom zou je? En hoe?

Het kan op zich, realiseert niemand zich.  

Er zitten grote geloofsvragen aan. Want de kerk zingt nog

steeds liederen van hemel en voltooiing, terwijl de techniek  ervoor kan zorgen dat het een volstrekt andere kant uit gaat.  

Naar een nieuwe mensensoort die als religie heeft: Dataïsme.

Dit boek leert je nadenken over die enorme macht over het  leven die we ontwikkelden – die we zelf zijn, zeg maar  –  maar dat de prijs daarvoor, is dat je inlevert op  inhoud/betekenis.  Tot nu toe zei ons geloof ons juist dat het  om de inhoud van je leven ging!

Waar blijft ons geloofsantwoord?

Leiding:           ds. Jan Anne Bos

Data:               donderdag 16 november

                       donderdag 30 november

                       donderdag 14 december

                       donderdag 4 januari (eventueel)

Plaats:            De Morgenster

Tijd:                 20.00 – 22.00 uur

3. Dwalen in het antropoceen

René ten Bos  “Dwalen in het antropoceen”. ISBN 978 90 2440 485 8

tv_1718_dwalen.pngDie schrijver gebruikt wel een moeilijk woord in zijn titel, maar van deze ‘denker des vaderlands’ wordt ook  beweerd dat hij in staat is “Heidegger aan vierjarigen uit te leggen”. Het leest best lekker.

Weer over die mens met zijn macht en invloed, maar dan met als invalshoek: als die mens dan zelf een natuurkracht is, zoals God beleefd werd  vroeger, en die mens kan dan ook zo veel fout

doen, hoe kom je dan nog een keer van die mens af?

Het is hoog tijd voor die vragen.

Leiding:           ds. Jan Anne Bos

Data:               donderdag 1 februari

                       donderdag 15 februari

                       donderdag 1 maart

Plaats:             De Morgenster

Tijd:                 20.00 – 22.00 uur

Informatie en aanmelden bij ds. Jan Anne Bos, 6152662 of bosjananne@gmail.com

VT1718 02 Verslaafd aan God

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

Peter Rollins is een gevierde Noord-Ierse schrijver en theoloog die uitdaagt en inspireert. Door sommigen wordt hij een nieuwe Bonhoeffer genoemd. Nadat er al diverse boeken van zijn hand verschenen,  is nu zijn boek ‘Verslaafd aan God’ in het Nederlands
verschenen. Een tegendraads boek. In een tijd dat  het grote probleem lijkt dat velen God vaarwel zeggen, is de stelling van Rollins dat veel mtv 1718 gokverslaafdensen verslaafd zijn aan God als ‘geluksproduct’. We moeten van die verslaving af, vindt hij. Aanvaarding van leegte
en niet-weten zijn de kern van het christen-zijn. Wel, dat roept genoeg nieuwsgierigheid en ook vragen op om er een aantal avonden aan te wijden.  
Deelnemers schaffen het boek aan en lezen per  avond een afgesproken aantal pagina’s.

Doelgroep:     (On)gelovigen die zich graag laten uitdagen door nieuwe inzichten

Leiding:     ds. Piet van Die
Data:        donderdag 28 september
                 donderdag 12 oktober
                 donderdag 26 oktober
Plaats:     De Morgenster
Tijd:         20.00 – 22.00 uur

Informatie en aanmelden bij    ds. Piet van Die, 6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl

VT1718 03 Geloof Delen 25+

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

Praten over wat geloof en kerk kunnen betekenen in je leven, dat doe je misschien niet zo snel met leeftijdgenoten. tv 1718 god
Maar als je de kans krijgt, doet het je misschien best wel goed.
Dat is wel de ervaring in deze groep. We spreken onder leiding van Piet van Die over wat ons dagelijks bezig houdt. We lezen stukjes uit de Bijbel en bespreken die. Zo kom je van alles en nog wat tegen over zin en onzin van het leven. Gesprekken die een spaatje dieper gaan dan de gesprekken van alledag. O ja, en er
wordt ook veel gelachen – ook belangrijk.
Heb je zin om mee te doen? Aarzel niet. Binnen no time ben je opgenomen in een hechte maar open groep.

Doelgroep:     Jonge gemeenteleden van 25-35 jaar
die met leeftijdgenoten willen spreken
over hun geloof(stwijfels).

Leiding:     ds. Piet van Die
Data:        donderdag 5 oktober
                 donderdag 2 november
                 donderdag 7 december
                 donderdag 11 januari
                 donderdag 1 februari
                 donderdag 8 maart
Plaats:     De Morgenster
Tijd:         20.00 – 21.45 uur
Informatie en aanmelden bij ds. Piet van Die, 6150864 of p.van.die@pknpapendrecht.nl

VT1718 04 Bibliodrama

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

Bibliodrama staat voor creatief en persoonsgericht omgaan met Bijbelverhalen en is al jaren een geliefde en boeiende methode die bijdraagt aan tv 1718 dramageloofsverdieping. Over wat bibliodrama precies is, bestaan nogal wat misverstanden. Alleen al de combinatie ‘Bijbel’ en ‘drama’ kan verwarring oproepen. Maar toneel op basis van een Bijbelverhaal is het beslist niet. Het is niet het naspelen van een Bijbelverhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal. In bibliodrama wordt geprobeerd de rollen van de personages uit een verhaal in te vullen, vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen. Het kan dus best zijn dat in het ‘spel’ een verhaal heel anders verloopt dan in de Bijbel staat. Maria’s antwoord op de aankondiging van de engel kan bijvoorbeeld met meer twijfel gepaard gaan dan het Evangelie van Lucas beschrijft. Soms wordt de verhaallijn helemaal verlaten, bijvoorbeeld wanneer een deelnemer in het kerstverhaal toch absoluut in de herberg plaats wil bieden aan de zwangere Maria.
Doen we daarmee de Bijbel geweld aan? Nee, integendeel, je ontdekt dat het juist het Bijbelverhaal verdiept. Dat je zelf meer toekomt aan de grote rijkdom van Gods Woord. Een mooie zin is: de mens mag van God aan het woord/ Woord komen. In bibliodrama ervaar je dat vooral. Dat je aan het woord/ Woord mag komen.

Leiding:    ds. Johan Duijster, Ruth van Stam en Mariëlle Stolker
Data:         woensdag 11 oktober
                  woensdag 22 november
                  woensdag 17 januari
                  woensdag 7 februari
Plaats:     Bethlehemkerk
Tijd:         20.00 uur

Informatie en aanmelden bij Marielle Stolker, 06-10879860 of marielle.stolker@gmail.com of Ruth van Stam, 6153701 of r.n.vanstam@hetnet.nl

VT1718 05 Bijeenkomsten over Handelingen der Apostelen

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

Programma Bijbelkring 2017-2018
Het begin van de Protestantse Kerk in Nederland en al die kerken waar Jezus Christus centraal staat, is begonnen in Jeruzalem. Vandaaruit gaat het Evangelie door Palestina en de landen rond de Middellandse zee naar Ierland. Vervolgens komt het via de rivieren in onze lage landen waar de monniken (papen) op hun tocht van Utrecht naar Dordrecht bij een oversteekplaats(drecht) de Merwede overstaken, overal vertellend van Gods bedoelingen (handelingen) met de mens
Deze winter het eerst gedeelte van de Handelingen der Apostelen in de Bijbelkring.
                                                         

11 oktober       Van Hemelvaart naar Pinksteren Handelingen 1
25 oktober       De Heilige Geest                            Handelingen  2: 1 - 42
  8 november    De eerste Christengemeente         Handelingen  2:43  en Handelingen 3        
22 november   Tegenstand van buitenaf                Handelingen 4:1-31
13 december   Tegenstand van binnenuit              Handelingen 4: 32 – Handelingen 6:8
10 januari        Vervolging en Stefanus                   Handelingen 6:8 – Handelingen 8:3
24 januari        Vanaf Jeruzalem de wereld in         Handelingen 8:4 - 40
14 februari       Saulus                                            Handelingen 9:1 - 31
28 februari       Het Evangelie ook voor ons           Handelingen 9:32 – Handelingen 10:33
14 maart          Petrus’ verdediging                         Handelingen 10:34 – Handelingen 11   

28 maart          Apostelen en koningen                   Handelingen 11:19 - Handelingen 12

Leiding:     Leo de Borst  
Data:         Woensdagmorgen (zie schema hierboven)
Plaats:     Bethlehemkerk
Tijd:         10.00 uur

Informatie en aanmelden bij Leo de Borst,  0184 64 16 43 of  l.de.borst@hetnet.nl