Blog

VT1718 04 Bibliodrama

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

Bibliodrama staat voor creatief en persoonsgericht omgaan met Bijbelverhalen en is al jaren een geliefde en boeiende methode die bijdraagt aan tv 1718 dramageloofsverdieping. Over wat bibliodrama precies is, bestaan nogal wat misverstanden. Alleen al de combinatie ‘Bijbel’ en ‘drama’ kan verwarring oproepen. Maar toneel op basis van een Bijbelverhaal is het beslist niet. Het is niet het naspelen van een Bijbelverhaal, maar aan het werk gaan met een Bijbelverhaal. In bibliodrama wordt geprobeerd de rollen van de personages uit een verhaal in te vullen, vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages denken, voelen en handelen. Het kan dus best zijn dat in het ‘spel’ een verhaal heel anders verloopt dan in de Bijbel staat. Maria’s antwoord op de aankondiging van de engel kan bijvoorbeeld met meer twijfel gepaard gaan dan het Evangelie van Lucas beschrijft. Soms wordt de verhaallijn helemaal verlaten, bijvoorbeeld wanneer een deelnemer in het kerstverhaal toch absoluut in de herberg plaats wil bieden aan de zwangere Maria.
Doen we daarmee de Bijbel geweld aan? Nee, integendeel, je ontdekt dat het juist het Bijbelverhaal verdiept. Dat je zelf meer toekomt aan de grote rijkdom van Gods Woord. Een mooie zin is: de mens mag van God aan het woord/ Woord komen. In bibliodrama ervaar je dat vooral. Dat je aan het woord/ Woord mag komen.

Leiding:    ds. Johan Duijster, Ruth van Stam en Mariëlle Stolker
Data:         woensdag 11 oktober
                  woensdag 22 november
                  woensdag 17 januari
                  woensdag 7 februari
Plaats:     Bethlehemkerk
Tijd:         20.00 uur

Informatie en aanmelden bij Marielle Stolker, 06-10879860 of marielle.stolker@gmail.com of Ruth van Stam, 6153701 of r.n.vanstam@hetnet.nl