Blog

VT1718 05 Bijeenkomsten over Handelingen der Apostelen

Geschreven door Super User. Gepost in Vorming & Toerusting 2017 & 2018 programma's.

Programma Bijbelkring 2017-2018
Het begin van de Protestantse Kerk in Nederland en al die kerken waar Jezus Christus centraal staat, is begonnen in Jeruzalem. Vandaaruit gaat het Evangelie door Palestina en de landen rond de Middellandse zee naar Ierland. Vervolgens komt het via de rivieren in onze lage landen waar de monniken (papen) op hun tocht van Utrecht naar Dordrecht bij een oversteekplaats(drecht) de Merwede overstaken, overal vertellend van Gods bedoelingen (handelingen) met de mens
Deze winter het eerst gedeelte van de Handelingen der Apostelen in de Bijbelkring.
                                                         

11 oktober       Van Hemelvaart naar Pinksteren Handelingen 1
25 oktober       De Heilige Geest                            Handelingen  2: 1 - 42
  8 november    De eerste Christengemeente         Handelingen  2:43  en Handelingen 3        
22 november   Tegenstand van buitenaf                Handelingen 4:1-31
13 december   Tegenstand van binnenuit              Handelingen 4: 32 – Handelingen 6:8
10 januari        Vervolging en Stefanus                   Handelingen 6:8 – Handelingen 8:3
24 januari        Vanaf Jeruzalem de wereld in         Handelingen 8:4 - 40
14 februari       Saulus                                            Handelingen 9:1 - 31
28 februari       Het Evangelie ook voor ons           Handelingen 9:32 – Handelingen 10:33
14 maart          Petrus’ verdediging                         Handelingen 10:34 – Handelingen 11   

28 maart          Apostelen en koningen                   Handelingen 11:19 - Handelingen 12

Leiding:     Leo de Borst  
Data:         Woensdagmorgen (zie schema hierboven)
Plaats:     Bethlehemkerk
Tijd:         10.00 uur

Informatie en aanmelden bij Leo de Borst,  0184 64 16 43 of  l.de.borst@hetnet.nl